Diamond Way

ซิ้งอ๊อกไซด์นาโน (Zinc Oxide Nano)

แชร์บน facebook
กลับ

ZINC OXIDE NANO (ZONO-S1) ของแท้ที่มีผลการรับรองจาก SGS Nanotec a member of NSTDA และผ่านการรับรองคุณภาพ JIS Z2801 : 2006 ผลิตโดยโรงกลั่นปิโตรเคมีที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากจังหวัดระยอง คือ IRPC (Public) Company Limited    
   
• ZINC OXIDE NANO    
Zinc Oxide Nano (สังกะสี) ธาตุอาหารป้องกันโรคสำหรับพืช ชนิดเข้มข้น    
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค    
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง    
- ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่นอากาศแปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด    
- ป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืช    
- ส่งเสริมการกินปุ๋ยของพืช ทำให้พืชแข็งแรงโดยเฉพาะราก    
- ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีทุกส่วน    
- ลดการหลุดล่วงของผลอ่อน และ เพิ่มผลผลิต    
- สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด    
- สามารถฆ่าเชื้อแบตทีเรีย และ เชื้อราได้ 99.99%    
- ลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 30-50% จากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง    
   
วิธีใช้ นาโน ซิงค์ อ๊อกไซด์ (Zinc Oxide Nano)    
1. เขย่านาโนซิงค์อ๊อกไซด์เป็นเนื้อเดียวกันทั้งขวด    
2. ผสมนาโนซิงค์อ๊อกไซด์ 1 ฝา (20 ml.) ต่อน้ำ 20 ลิตร    
3. คนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปฉีดพ่นตามต้องการ    
   
วิธีการเก็บรักษา    
ควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือ ห่างจากมือเด็ก หรือ ห่างจากแสงแดด หรือ เก็บไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม    
   
ขนาดบรรจุที่มีจำหน่าย    
250 ml. 500 ml. 1000 ml และ 10000 ml    
   
ขอข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ 099-2954795 id line : 113163 e-mail :tassapol.5d@gmail.com    
   
   
   
   
รายละเอียดสินค้า ZINC OXIDE NANO    
•    ZINC OXIDE NANO    
Zinc Oxide Nano (สังกะสี) ธาตุอาหารป้องกันโรคสำหรับพืช ชนิดเข้มข้น    
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค    
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง    
- ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่นอากาศแปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด    
- ป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืช    
- ส่งเสริมการกินปุ๋ยของพืช ทำให้พืชแข็งแรงโดยเฉพาะราก    
- ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีทุกส่วน    
- ลดการหลุดล่วงของผลอ่อน และ เพิ่มผลผลิต    
- สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด    
- สามารถฆ่าเชื้อแบตทีเรีย และ เชื้อราได้ 99.99%    
- ลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 30-50% จากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง    
   
วิธีใช้ นาโน ซิงค์ อ๊อกไซด์ (Zinc Oxide Nano)    
1. เขย่านาโนซิงค์อ๊อกไซด์เป็นเนื้อเดียวกันทั้งขวด    
2. ผสมนาโนซิงค์อ๊อกไซด์ 1 ฝา (20 ml.) ต่อน้ำ 20 ลิตร    
3. คนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปฉีดพ่นตามต้องการ    
   
วิธีการเก็บรักษา    
ควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือ ห่างจากมือเด็ก หรือ ห่างจากแสงแดด หรือ เก็บไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม    
   

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: นาโนเอนไซม์
โพสข้อความ