โรงงานปุ๋ย ไซโต

คุณภาพมูลค้างคาว

แชร์บน facebook
กลับ

มีมูลค้างคาวอายุนับ 100 ปี เป็นสูตนผสม 50% ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม ซึ้งเราได้นำมาผสมเป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยไซโต จึงทำให้ต้นไม้ที่ใช้ปุ๋ยไซโตเจริญ งอกงาม ผลิตสูง

โพสข้อความ