ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สรรพคุณทองพันชั่ง

ร้าน: สวนไร่นาผาสุก

ใช้รับประทานเป็นยาภายใน รักษาโรคมะเร็ง และวัณโรคระยะเริ่มแรก    
1. ใช้ทั้งต้น สด จำนวน 30 กรัม ต้มกับน้ำ จำนวนท่วมใบยา ต้มดื่มต่างน้ำ    
2. ใช้ก้านและใบสด 30 กรัม (แห้ง 10-15 กรัม) ผสมน้ำตาลกรวดต้มน้ำดื่ม รักษาโรคปอดระยะเริ่มแรก    
   

คำสำคัญ: ทองพันชั่ง
เมนูส่วนล่างของเว็บ