สารเสริมเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษ

วินเนอร์โกลด์ แจกฟรี สำหรับการทดลองใช้ฟรี คนละ 1 ชุด

แชร์บน facebook
กลับ

1 ชุด ประกอบด้วย    
1. วินเนอร์โกลด์ ชนิดแคปซูล 2 แคปซูล (สารเสริมเพิ่มผลผลิต แคปซูลสีเขียว)    
2. วินเนอร์ฟ้าสท์ ชนิดแคปซูล 2 แคปซูล (สารเร่งประสิทธิภาพการดูดซึม แคปซูลสีขาว)    
วิธีการใช้ แคปซูลสีเขียว 1 แคปซูล + แคปซูลสีขาว 1 แคปซูล ผสมน้ำ 20-40 ลิตร ฉีดพ่นให้เป็นละอองบางๆ    
ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับ พืชใบแข็ง เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผลไม้ยืนต้น    
ต่อน้ำ 40 ลิตร สำหรับ พืชใบอ่อน เช่น พืชผักสวนครัว พริก มะละกอ มะเขือเทศ เป็นต้น    
ต่อน้ำ 60 ลิตร สำหรับ เห็ดต่างๆ

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic

วินเนอร์โกลด์

clsForumTopic

วินเนอร์โกลด์

clsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ฮอร์โมนพืช
โพสข้อความ