วรินทร์ฟาร์ม

การปลูกผักพายน้อย

แชร์บน facebook
กลับ

   
ผักพายน้อยเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง เป็นผักเคียงกับส้มตำ  ลาบ น้ำตก  น้ำพริก      
และอื่นๆอีกมากมาย  เป็นพืชน้ำขนาดเล็ก ขึ้นเองได้ง่ายตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝน ในสภาพที่มีน้ำขังหรือมีความชื้นสูง    
แต่ปริมาณในธรรมชาติก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภค  ปีไหนแล้งก็จะไม่มีบริโภค  จึงได้มีเกษตรกรนำเมล็ดมาปลูกเพื่อการค้า    
   
 การเตรียมแปลงและการปลูก    
   
1.ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 1-2 ตัน/ไร่ (มากน้อยแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน)    
2 ไถดะแล้วปล่อยน้ำท่วมแปลงทิ้งไว้อย่างน้อย  7 วัน    
3.ไถแปรและคราดปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอได้ระดับเดียวกัน ทำเทือกหว่าน เมล็ดพันธุ์    
        อัตรา 1ซ้อนแกง /1งาน ผสมดินทรายหว่านทั่วแปลง แล้วปล่อยน้ำท่วม ขังสูงประมาณ 5 เซนติเมตร    
   
การบำรุงรักษา    
   
1.รักษาระดับน้ำไว้อย่าให้แห้งจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต    
2.ถ้าผักพายน้อยมีอาการใบเหลือง ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ด้วยการหว่านเพิ่มลงไปในแปลงปลูก     
   
การเก็บผลผลิต    
   
        เมื่อได้ประมาณ  40 วัน  ผักพายน้อยก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหลังจากนั้น 30 วันก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว     
        ในช่วงฤดูฝนจะเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องเกือบทุกวันจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม ก็จะเริ่มออกดอก    
เกษตรกรควรปล่อยให้ออกดอกเพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไป    
   
  คำแนะนำ    
       สำหรับการปลูกนอกฤดู เกษตรกรจะเริ่มปลูกหลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์แล้ว ในการปลูกนอกฤดูนี้    
       การเก็บผลผลิตจะได้น้อยกว่าช่วงฤดูฝนเพราะเมื่อผักพายน้อยโตเต็มที่แล้วผักจะเริ่มออกดอก     
แต่ราคาจะสูงกว่าฤดูฝนเกินเท่าตัว    
   
   
สนใจเมล็ดผักพายน้อย    
??LINE ID : kentucky2527    
??LINE ID : 0856532739    
???????เฟคบุค : วรินทร์ แคนชัย(โทร.0856532739)

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ผักพาย
โพสข้อความ