สวนตาก้าน  บางกร่าง

ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

แชร์บน facebook
กลับ

บ้านทุเรียน หรือ อาคาร “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” เป็นอาคารหลังแรกในประเทศไทยที่ปลูกสร้างด้วยไม้ทุเรียน ตั้งอยู่ที่ สวนตาก้าน 92/1 ซอยบางกร่าง 63 หมู่ 2 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี    
ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชาวสวน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจการปลูกทุเรียน  โดยได้รวบรวมความรู้การทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเน้นหลักภูมิปัญญาเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี หากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้ของเรายินดีต้อนรับทุกท่าน...      
   
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.duriannon.com/

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ทุเรียน
โพสข้อความ