สวนตาก้าน  บางกร่าง

ขั้นตอนการผลิตต้นทุเรียน

แชร์บน facebook
กลับ

ขั้นตอนการผลิตต้นทุเรียน    
คลิ๊กอ่านบทความฉบับเต็ม https://www.duriannon.com/15758701/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99    
   
1. เพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียน เพื่อเตรียมเสียบยอด ซึ่งเมล็ดทุเรียนที่เราใช้คือ เมล็ดทุเรียนป่าจากปัตตานี ซึ่งข้อดีของการใช้ตอทุเรียนป่า คือ รากของทุเรียนป่าจะหากินเก่ง แข็งแรง ทำให้ต้นที่เสียบยอดแล้ว โตเร็ว ทนต่อโรค โดยเราจะคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดี โอกาสงอกสูง และเพาะเมล็ดใส่กระถางไว้ เป็นเวลา 1-2 เดือน    
   
2. เมื่อต้นโตได้ขนาดที่เหมาะสม ก็จะคัดเลือกต้นตอที่แข็งแรง ลำต้นตรง ไม่คด ไม่เป็นโรค มาเตรียมไว้    
   
3. ตัดยอดพันธุ์ทุเรียนนนทบุรี  โดยเลือกกิ่งที่มีตาใบพร้อมที่จะแตกยอด และมีใบสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อ เช่น ราที่ใบ เพลี้ย    
   
4. นำยอดทุเรียนพันธุ์นนทบุรี มาเสียบยอด กับต้นตอที่เตรียมไว้ โดยปาดเป็นทรงปากฉลาม เสียบยอดไปบนตอทีผ่าเตรียมไว้ แผลกว้างประมาณ 1 นิ้ว ใช้เชือกฟางผูกแน่นพอสมควร    
   
5.เข้าตู้อบประมาณ 20 วัน หรือ ไม่เกิน 3 อาทิตย์ โดยจะมีการเปิดตู้เพื่อระบายอากาศในทุก 7-10 วัน    
   
คลิ๊กอ่านบทความฉบับเต็ม https://www.duriannon.com/15758701/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99    

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic

คลิ๊กอ่านบทความฉบับเต็ม https://www.duriannon.com/15758701/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99    

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ทุเรียน
โพสข้อความ