สวนตาก้าน  บางกร่าง

เปิดแล้ว!! http://www.duriannon.com website ของชาวสวนนนท์ จำน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน

แชร์บน facebook
กลับ

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี    การปลูกทุเรียนในนนทบุรีนั้นมีมานานหลายร้อยปีและเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  ตั้งแต่อดีตมีบันทึกหลายเล่มพูดถึงการปลูกทุเรียนในนนทบุรี ซึ่งเป็นวิธีการปลูกตามหลักวิชาการและเน้นที่การใช้วิทยาการสมัยใหม่  แต่ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์ และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ  อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมิได้เน้นหลักวิชาการอาจจะไม่ตรงตามตำราหลายเล่มเขียน จึงขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี และหากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์ยินดีต้อนรับทุกท่าน....

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี    การปลูกทุเรียนในนนทบุรีนั้นมีมานานหลายร้อยปีและเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  ตั้งแต่อดีตมีบันทึกหลายเล่มพูดถึงการปลูกทุเรียนในนนทบุรี ซึ่งเป็นวิธีการปลูกตามหลักวิชาการและเน้นที่การใช้วิทยาการสมัยใหม่  แต่ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์ และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ  อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมิได้เน้นหลักวิชาการอาจจะไม่ตรงตามตำราหลายเล่มเขียน จึงขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี และหากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์ยินดีต้อนรับทุกท่าน....

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี    การปลูกทุเรียนในนนทบุรีนั้นมีมานานหลายร้อยปีและเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  ตั้งแต่อดีตมีบันทึกหลายเล่มพูดถึงการปลูกทุเรียนในนนทบุรี ซึ่งเป็นวิธีการปลูกตามหลักวิชาการและเน้นที่การใช้วิทยาการสมัยใหม่  แต่ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งนี้ได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนขึ้นจากประสบการณ์ และการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ  อีกทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมิได้เน้นหลักวิชาการอาจจะไม่ตรงตามตำราหลายเล่มเขียน จึงขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะของชาวสวนนนทบุรี และหากผู้อ่านมีความสนใจหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนนนท์ยินดีต้อนรับทุกท่าน....http://www.duriannon.com

clsForumTopic

สวนตาก้าน จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านของนนทบุรี ที่หายากมากกว่า 20 พันธุ์ ได้แก่    
กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ กบเล็บเหยี่ยว กบพิกุล กบทองคำ    
ก้านยาว  ชมพูศรี ชะนี  ย่ำมะหวาด  ลวง    
กำปั่นเดิม(ขาว) กำปั่นเหลือง(เจ้ากรม)  ชายมะไฟ หมอนทอง    
ทองย้อยฉัตร  ฉัตรสีนาก  กลีบสมุทร  กระดุม    
เม็ดในยายปรางค์  กระเทยเนื้อเหลือง บางขุนนนท์ ทับทิม    
นอกจากนี้ในสวนของเรายังมีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอีกอย่างน้อย 50 กว่าสายพันธุ์ให้ท่านได้เยี่ยมชม และสามารถสั่งทำกิ่งพันธุ์ได้      
ราคากิ่งพันธุ์  : ขึ้นอยู่กับ ชนิดสายพันธุ์ ขนาดกิ่งพันธุ์ และ ปริมาณการซื้อ      
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งจองกิ่งพันธุ์ ได้โดยโทรติดต่อ หรือ สอบถามผ่านทาง.....http://www.duriannon.com

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ