I Natural Co.,Ltd.

ต้องการซื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา(เมล็ดดำ)

แชร์บน facebook
กลับ

เราเป็นบริษัทโรงงานผลิตน้ำมันจากถั่วดาวอินคา ที่มีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย โรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศไตหวันและมีศูนย์รับซื้ออยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการขายเมล็ดถั่วดาวอินคาสามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรง หรือท่านใดไม่มีที่ขายก็สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรงเช่นกัน ข้อกำหนดในการซื้อคือ เป็นเมล็ดดำของถั่วดาวอินคา เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ แก่จัด การเพาะปลูกต้องปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมีและปุ๋ยเคมี ในราคากิโลกรัมละ 75-80 บาท รับซื้อจำนวนมากและรับซื้อในระยะยาว และ หากตรวจพบหรือตรวจเจอจะขึ้นบัญชีไม่รับซื้อในครั้งต่อไป...สามารถติดต่อได้  chanthakhan@gmail.com และเบอร์ 099-379-5404

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
โพสข้อความ