Sreich

ใช้ปั๊มอัดฉีดปุ๋ย กระจายไปพร้อมน้ำ เพื่อเติมปุ๋ยได้ทั่วถึง แบบอัตโนมัติ

แชร์บน facebook
กลับ

เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มพ่นปุ๋ย ปั๊มสูบส่งสารสเปรย์ออกหัวจ่ายในการเกษตร    
Dosing pump for Fertigation by S Reich 023223188    
ใช้ปั๊มอัดฉีดปุ๋ย กระจายไปพร้อมน้ำ เพื่อเติมปุ๋ยได้ทั่วถึง แบบอัตโนมัติ รวมถึงการกระจายน้ำ การทำความสะอาดพืชผลด้านการเกษตร เช่น บำบัดน้ำใช้ล้างผัก ล้างผลไม้ เป็นต้น    
#fertilizer injection #feed fertilizer #dose chlorine #water distribution and cleaning.    
เมลล์ info@sreichcompany.com    
เว็บ www.sreichcompany.com    
ไลน์ไอดี sreich    
โทร 023223188

clsForumTopic
คำสำคัญ: ปุ๋ย
โพสข้อความ