โรงดิน เจริญผล

ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยมูลไก่

แชร์บน facebook
กลับ

ปุ๋ยมูลไก่แท้ จากฟาร์มไก่มาตรฐานสากล มั่นใจในคุณภาพได้ 100%    
   
*    อัดเม็ดเล็กสำหรับไม้ดอก/ไม้ประดับ บรรจุ5kg. ราคา60 บาท    
   
**  อัดเม็ดใหญ่(มาตรฐาน) สำหรับพืชสวน พืชไร่ บรรจุ 50kg.  ราคา 180 บาท    
   
*** แบบป่น (ไม่อัดเม็ด) เหมาะสำหรับบำรุงต้นไม้ รองก้นหลุม ประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิต    
        บรรจุ 30kg. ราคา60 บาท    
   
+++ เปิดรับตัวแทนจำหน่าย+++    
ติดต่อ : 080-563-2929

ปุ๋ยมูลไก่แท้ จากฟาร์มไก่มาตรฐานสากล มั่นใจในคุณภาพได้ 100%    
   
*    อัดเม็ดเล็กสำหรับไม้ดอก/ไม้ประดับ บรรจุ5kg. ราคา60 บาท    
   
**  อัดเม็ดใหญ่(มาตรฐาน) สำหรับพืชสวน พืชไร่ บรรจุ 50kg.  ราคา 180 บาท    
   
*** แบบป่น (ไม่อัดเม็ด) เหมาะสำหรับบำรุงต้นไม้ รองก้นหลุม ประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิต    
        บรรจุ 30kg. ราคา60 บาท    
   
+++ เปิดรับตัวแทนจำหน่าย+++    
ติดต่อ : 080-563-2929

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic
คำสำคัญ: ปุ๋ยคอก
โพสข้อความ