ชัยวัฒน์. เมล็ดพันธุ์บัว

"นาบัว" ทำง่าย รายได้ดี1

แชร์บน facebook
กลับ

"นาบัว" ทำง่าย รายได้ดี1      
   
   ตลาดดอกบัว และบัวกินฝักในปัจจุบันนั้นมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตผลจากบัวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน โดยเฉพาะบัวตัดดอกซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ทั้งนี้การทำนาบัวนั้นยังสามารถทำได้ง่ายกว่านาข้าว ราคาผลผลิตก็ไม่ตกต่ำ ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกน้ำท่วม ที่สำคัญ "เพราะปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆ ไม่ต้องลงทุนทุกปี" นอกจากนั้นแล้วการทำนาบัวยังมีรายได้ดีกว่าการทำนาข้าวอีกด้วย    
   
ฤดูปลูกบัว    
      สามารถปลูกได้ตลอดปี    
   
การเลือกที่ดินปลูก    
      พื้นที่สำหรับทำนาบัว ควรเป็นพื้นที่สมำเสมอไม่ลุ่มๆ ดอน ๆ หรือมีจอมปลวก ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ถ้าเป็นพื้นที่ไม่สมํ่าเสมอ ควรใช้รถไถปรับระดับ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการให้น้ำ การเตรียมดินและบำรุงรักษา แต่ถ้าใช้พื้นที่ที่เป็นแปลงนาอยู่เดิม พื้นที่จะสม่ำเสมอดีอยู่แล้ว พื้นที่การทำนาบัวควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง บึง สระ เป็นต้น เพื่อสำรองน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง    
   
การเตรียมดิน    
    เมื่อเลือกสถานที่ได้แล้ว ยกคันดินโดยรอบให้สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ ถ้าต้องการจะเลี้ยงปลาในนาบัวด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องยกคันดินให้สูงประมาณ 2 เมตรและกว้างประมาณ 3 เมตร อาจทำแปลงใหญ่ขนาด 30-100 ไร่ก็ได้ หลังจากยกคันดินแล้ว ไถดะตากดินทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน จึงไถแปรอีกครั้ง แล้วสูบเอาน้ำเข้าให้ระดับน้ำสูงจากพื้นประมาณ 15 เซ็นติเมตร ทิ้งไว้ 2-3วัน ให้ดินนิ่มแล้วนำไหลบัวลงปลูก    
   
พันธุ์บัว    
     พันธุ์บัวที่นิยมปลูกในปัจจุบันได้แก่ บัวฉัตร(บัวกลม,บัวไหว้พระ) และบัวหลวง(บัวแหลม,บัวกินฝัก,ตัดดอกอ่อนขาย) ซึ่งมี 2 สีคือ ขาว และชมพู โดยนิยมพันธุ์ลูกผสมซึ่งจะให้ดอกใหญ่ ดก และต้านทานโรคสูง มีจำหน่ายที่สวนบัวคุณชัยวัฒน์. เกษตรกร โทร.086-8427872    
   
                          +++++++++ ติดตามต่อ ตอน 2 +++++++++    
   
   

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ