ข้าวลืมผัว ม้ง

ถามบัญหาการเกษตร เรื่องดินดี ปลูกอะไรก็งาม

แชร์บน facebook
กลับ

ผมเป็นเกษตรกรใหม่ พี อาร์ โมเดล อยากช่วยเกษตรกรใหม่ด้วยความเติมใจ

คำสำคัญ:
โพสข้อความ