สวนมะนาวแป้นวัดหลวง

การปลูกมะนาวต้นคู่ ดีอย่างไร?

แชร์บน facebook
กลับ

   
   
การปลูกมะนาวต้นคู่ ดีอย่างไร?          
   
         คุณประวิทย์ แซ่โง้ว เกษตรกรที่จังหวัดราชบุรี ได้ปลูกมะนาว พันธุ์แป้นพวง แบบต้นคู่ ในพื้นที่สวนแบบยกร่อง ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี    
   
         วิธีการปลูก คุณ ประวิทย์ จะขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  นำกิ่งพันธุ์มะนาว ลงปลูกในหลุม ๆ ละ 2 ต้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีปลูกทั่วไป ที่ปลูกหลุมละต้น ให้โคนต้นของกิ่งพันธุ์อยู่เสมอดิน แล้วจับลำต้นไขว้กัน จากนั้นกลบดินให้แน่นและใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก นำฟางข้าวมาคลุมพรางแสงแดด เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ ส่วนการดูแลนั้น ในสัปดาห์แรก จะให้น้ำวันละครั้ง จากนั้นจะให้วันเว้นวัน เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากต้นมะนาวตั้งตัวได้จะให้น้ำสัปดาห์ละครั้ง    
   
        วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี จะ ใส่ครั้งแรกหลังจากปลูกไปได้ 1 สัปดาห์  โดยให้สูตร 46-0-0 1 ช้อนแกงต่อหลุม จากนั้นอีก 2-3 สัปดาห์ จะใส่ปุ๋ยสูตร  25-7-7 หลุมละ 1 ช้อนแกง เมื่อต้นมะนาวอายุ 3 เดือนขึ้นไป จะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลุมละ 1 กำมือ เดือนละครั้ง ไปจนกระทั่งมะนาวอายุได้ 5 เดือน นอกจากนี้ จะใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์บำรุงต้นด้วย ไร่ละ 1 ตัน ปีละ 2 ครั้ง เมื่อต้น มะนาวเริ่มติดผล ก็จะปรับไปใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หลุมละ 3 กำมือต่อครั้ง การปลูก มะนาวแบบต้นคู่ จะให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกแบบต้นเดี่ยวถึง 5 เดือน ติดผลทั้งปี ผล ผลิตที่ได้ยังมีปริมาณสูงกว่าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นไม่โทรม    
   
       การปลูกมะนาวด้วยวิธีนี้ เกษตรกรต้องดูแลต้นมะนาวที่อยู่ใน หลุมเดียวกันไม่ให้แย่งอาหารกันเอง ที่สำคัญค่าปุ๋ยเคมีไม่แตกต่างจากการดูแลแบบ ต้นเดี่ยวเลย เพียงแต่ต้องเพิ่มต้นทุนค่ากิ่งพันธุ์ขึ้นอีกเท่าตัว แต่ก็นับว่าคุ้มค่ากับผลผลิต ที่ได้รับ    
http://www.manowpan.tk    

คำสำคัญ:
โพสข้อความ