laddagarden

กระถางและอ่างบัว

แชร์บน facebook
กลับ

อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่าสวนบัวลัดดานั้นมีความเชี่ยวชาญงานออกแบบที่เกี่ยวกับน้ำและธรรมชาติ โดยปัจจุบันทางสวนบัวลัดดาได้ออกแบบกระถางบัวภายใต้ concept ที่รวมความเป็นธรรมชาติกับน้ำมาใช้เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและสวยงามต่อกระถางบัวแบบเดิมๆ ซึ่งการออกแบบครั้งนี้ได้คำนึงวัสดุที่ใช้ และพื้นที่การวางของสินค้าเป็นหลัก โดยสามารถจัดตั้งกระถางได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในปัจจุบันนั้นมีร้านคาเฟ่มากมายที่ตกแต่งร้านให้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ ซึ่งเป็นการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติและผ่อนคลาย แต่จะดีขนาดไหนถ้ามีกระถางหรืออ่างบัวเข้าไปตกแต่งเพิ่มความรู้สึกเย็นสบายและใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น        
     
ตัวอย่าง อ่างบัวอะคลิลิกใส    

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic

ตัวอย่าง กระถางและอ่างบัวพลาสติกโพลิเมอร์

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic

ตัวอย่างสินค้าจริง กระถางบัว

clsForumTopicclsForumTopicclsForumTopic

เพิ่มเติม

clsForumTopic
โพสข้อความ