สวนบุญชูใจ

ต้นบอทเทิลทรี (Battle tree)

แชร์บน facebook
กลับ

บอทเทิลทรี หรือ “ต้นไม้ขวด”      
จะมีความเป็นพิเศษคือ ลำต้นสามารถเก็บกักเอาน้ำไว้ในลำต้น  เพื่อใช้หล่อเลี้ยงตัวเองได้ในช่วงที่เจอสภาพอากาศแห้งแล้งจัด  โดยในช่วงที่ลำต้นกักเก็บน้ำนั้นจะมีลักษณะอ้วนป่องขนาดใหญ่ทำให้ดูคล้ายขวดโบราณ  จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะดังกล่าวว่า  “ต้นไม้ขวด”      
   
ส่วนปลายของลำต้นจะแตกกิ่งก้านสาขาเช่นต้นไม้ทั่วไป  ใบมี  2  แบบ  คือใบกลมรีขนาดใหญ่และใบเรียวแหลมขนาดเล็ก  ดอก  ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายยอด  มีดอกย่อยจำนวนมาก  ดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด  ปลายแยกเป็นกลีบดอกรูประฆัง  5  แฉก  แต่ละแฉกแหลม  ภายในหลอดดอกมีเกสรสีเหลืองเป็นกระจุก  กลีบดอกเป็นสีชมพูเข้ม  หรือสีชมพูอ่อน  เวลามีดอกเต็มต้นและดอกบานพร้อมกันจะดูสวยงามมาก “ผล” รูปทรงกลม  ภายในมีเมล็ด  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียนนิยมเอาเมล็ดไปคั่วก่อนกินเป็นอาหาร

clsForumTopic
คำสำคัญ: ตกแต่งสวน
โพสข้อความ