เทวพรการเกษตร

การกำจัดวัชพืชในนาข้าวด้วยสารสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ

แชร์บน facebook
กลับ

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว    
              เป็นการนำพืชหลายสายพันธุ์มาสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญ แล้วนำมาผสมรวมกับจุลินทรีย์คัดแยกสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สารสกัดอินทรีย์เข้มข้นที่มีฤทธิ์ทำให้รากของวัชพืชเล็กและแห้งลงจนไม่สามารถหาอาหารได้ จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช หลังจากนั้นวัชพืชจะคายน้ำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เหลืองและตายในที่สุด    
          ข้าวเป็นพืชวงศ์เดียวกับหญ้า ลักษณะการงอกและการเติบโตเหมือนกับหญ้าทุกอย่างจึงกำจัดได้ยาก แต่ คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว เลือกทำลายเฉพาะวัชพืชเท่านั้น โดยเข้าไปหยุดการเจริญเติบโตของรากวัชพืชและเร่งการคายน้ำจนทำให้วัชพืชตายในที่สุด แต่ไม่ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าว ทำให้ข้าวเขียวแตกกอดี    
                 
             คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว  ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากทีมวิจัยแล้วพบว่า สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง เช่น    
   วัชพืชใบแคบ  หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู กกขนาก กกทราย                     หนวดปลาดุก โสนคางคก  เป็นต้น    
   วัชพืชใบกว้าง  ผักโขม ผักโขมหนาม ผักเบี้ยใหญ่ ผักแว่น ผักปลอดนา เทียนนา ผักบุ้ง สาปม่วง เป็นต้น    

clsForumTopic

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ