พีพีเมล็ดพันธุ์

ดิน พีสมอส วัสดุปลูก

แชร์บน facebook
กลับ

วัสดุอุปรณ์ ชั้นเยี่ยมในการปลูกพืชให้งามขั้นเทพ ได้แก่    
1. พีสมอส (Peat moss)    
2. เพอร์ไรท์  (Perlite)    
3. เวอร์มิคูไรท์ (Vermiculite)    
4. ซีโอไลท์  (zeolite)    
   
ผสมเข้ากันในอัตรา 5:1:1:1 ตามลำดับ    
   

clsForumTopic

ผสมแล้วจะออกมาลักษณะนี้ ปลูกอะไรก็งอก งามสั่งได้    
ข้อมูลภาพจาก    
http://myorchidcare.com/potting-media/Metro-Mix-380.html

clsForumTopic

พีทมอส  (Peat moss)

clsForumTopic

เพอร์ไลท์ (Perlite)

clsForumTopic

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite)

clsForumTopic

ซีโอไลท์ (zeolite)

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ