ไร่ลุงเมือง

เหตุผลของการปลูกผักหวานป่าแล้วไม่รอดที่หลายท่านยังไม่ทราบ

แชร์บน facebook
กลับ

ผักหวานป่าจะเจริญเติบโตทางรากระยะหนึ่ง ก่อนที่จะโผล่ขึ้นเป็นลำต้น ดังนั้นถ้าเห็นต้นโผล่ขึ้นมาแล้วแสดงว่ารากที่อยู่ในถุงยาวมากแล้ว หลายท่านนำต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่ไปปลูก ซึ่งต้นกล้าที่ต้นโตแล้วนั้น  รากจะขดอยู่ในถุงค่อนข้างมาก เวลานำลงปลูก รากมีโอกาศเสียหายได้ง่าย และรากที่ขดอยู่ในถุงนี้เมื่อนำลงปลูก ก็จะไม่สามารถขยายออกหาอาหารเพื่อเลี้ยงลำต้นได้  ผลที่ตามมาก็คือ ผักหวานจะโตช้า นั่งกอ และอาจตายไปในที่สุด  ดังนั้นการปลูกผักหวานด้วยต้นกล้า จึงควรปลูกในขณะที่รากยังไม่ยาวมาก หรือปลูกในขณะที่ต้นกล้าโผล่มาจากดินแล้วไม่เกิน 1-2 นิ้ว    
   
ในรูปคือ รากของต้นกล้าผักหวานที่ ยัง ไม่โผล่ขึ้นเป็นต้น จะเห็นว่ารากยาวมากแล้ว

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ