กล้วยไม้  ดินไทย

ภาพยามเย็นที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม

แชร์บน facebook
กลับ

ภาพยามเย็นบนยอดผาที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม เป็นภาพที่ประทับใจผู้พบเห็น  ทำให้อดถ่ายภาพไม่ได้

ภาพยามเย็นบนยอดผาที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม เป็นภาพที่ประทับใจผู้พบเห็น  ทำให้อดถ่ายภาพไม่ได้

คำสำคัญ:
โพสข้อความ