ฟาร์มเห็ดบ้านซับสมบูรณ์

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านซับสมบูรณ์

แชร์บน facebook
กลับ

อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่ม    
เพาะเห็ด ชาวหมู่บ้านซับสมบูรณ์ และชาว ต.ทุ่งจังหันและเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ    
ให้กันผู้ที่สนใจที่จะทำอาชีพเสริมโดย นายมงคล พวงเกตุ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านซับสมบูรณ์    
ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รวมกลุ่มจัดตั้งซื้ออุปกรณ์ในการผลิตก้อนเห็ดมาให้สมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ด    
บ้านซับสมบูรณ์ ได้ทำการผลิตก้อนเห็ด เพื่อเก็บผลผลิตนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดเห็ดโคนญี่ปุ่น ในราคากิโลกรัมล่ะ 130-200 บาท เห็ดนางฟ้า ราคากิโลกรัมล่ะ 35-45 บาท ทำให้ชุมชนมีรายได้และมีเงินออม จากที่มีอาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 60 ครัวเรือนมีโรงเรือนเพาะ เห็ดโคนญี่ปุ่นและเห็ดนางฟ้า ประมาณ 200 โรงเรือน ในปัจจุบันทำให้สมชิกกลุ่มหันมาทำเป็นอาชีพหลักกันหลายครัวเรือน และมีการจัดแสดงผลิตผลเป็นของดีประจำ อำเภอ อาทิเช่นผลผลิต เห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางฟ้ามีการแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เห็ดทอด    
   
   
     
   
 

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ