ปูนปั้นงานศิลป์

โคมไฟประดับรอบกำแพงแก้ว

แชร์บน facebook
กลับ

clsForumTopic

clsForumTopic

โคมไฟประดับรอบกำแพงวัดมีความแตกต่างและหลายหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เลือกมีทั้งแบบเรียบง่ายและแบบลวดลายวิจิตร ลายล้านนา ลายไทย และแนวบาหลี ร่วมสมัย    
เรื่องราคาก็ขึ้นอยู่กับความละเอีอดปราณีต รวมถึงความยากง่ายของงานนั้นๆด้วย

clsForumTopic

clsForumTopic

clsForumTopic

ส่วนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทั้งที่ประดับตกแต่งและประกอบรูปขึ้นเป็นวิหารล้านนา นอกจากประโยชน์หน้าที่ใช้สอยแล้วยังแฝงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น    
   
          เครื่องบนหลังคา ประดับตกแต่งด้วยช่อฟ้า ซึ่งลักษณะของช่อฟ้าล้านนาเดิมมีลักษณะเรียบง่าย เป็นรูปแท่งปลายเรียว โดยส่วนปลายโค้งมาด้านหน้าและต่อด้วยปลายแหลม ประดับด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ช่างออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของช่อฟ้าแต่ละตัว ซึ่งต่างจากช่อฟ้าที่สร้างขึ้นในวิหารช่วงหลัง ซึ่งรับคติครุฑยุคนาคของภาคกลางเข้ามา นอกจากนี้การก่อสร้างวิหารล้านนาในช่วงหลังยังพบการทำเป็นรูปสัตว์ เช่น พญานาค หงส์ นกหัสดีลึงก์ เป็นต้น ต่อจากช่อฟ้าลงมาเป็นส่วนปั้นลม ที่ปิดแปนิยมทำเป็นเส้นตรงลงมาตามแนวหลังคา ส่วนปลายทำเป็นรูปหางวัน เป็นสัญลักษณ์ของการขึ้นลงของดวงตะวัน ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นหางหงส์ตามแบบของภาคกลาง    
          กลางสันหลังคาของวิหารบางหลังมีปราสาทเฟื้องตั้งอยู่ ซึ่งรูปแบบของปราสาทเฟื้องเป็นการจำลองคติจักรวาล เขาพระสุเมรุ โดยสร้างเป็นปราสาทซึ่งแทนค่าปราสาทไพรชยนต์ของพระอินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ หรืออาจหมายถึงปราสาทที่ประทับของพระพุทธเจ้าท่ามกลางศูนย์กลางแห่งจักรวาล  และล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7    
   
          ปันจุบันประสาทเฟื้องเป็นที่นิยมกันมากทั้งประดับรอบบริเวณวัดและร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท นอกจากให้ความสวยงามแล้ว ปรสาทเฟื้องใช้เป็นโคมไฟส่องสว่างยามค่ำคืนแล้วบางทีเป็นที่วางธูปหอมได้อีกด้วย...

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ