หจก. ดินปั้นสยามไทล์

ทางเท้าดินเผาขนาด 20*20 เริ่มต้น ตรม. 280 บาท

แชร์บน facebook
กลับ

เป็นเนื้อดินเผาที่เหมาะสำหรับปูพืน้ภายนอก เนื้อดินมีความมันวาว เหมาะสำหรับปูพื้นระเบียง หรือจัดแต่งภายในสวนทางเดิน    
เนื่องจากเนือ้ดินนี้นวดขึน้ด้วยดินเหนียว เพื่อเหมาะสำหรับใช้ภายนอกทนต่อแสงแดด ทนต่อฝน หากได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ    
เนื้อดินมันวาวและไม่ดูด /สะสมความร้อนไว้ที่กระเบื้อง สามารถถอดรองเท้าเดินได้อย่างสบาย

clsForumTopic

อิฐโบราณ ก่อ กำแพง ประดับสวน  แต่งร้านอาหาร สวนรีสอร์ท    
ราคาเริ่มต้น ก้อนละ 1.9 บาท (ราคาเฉพาะ 18000 ก้อนขึ้นไป)    

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ