ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ปลูกทุเรียนอย่างไรในภาคอีสาน ตอนที่ 2

ร้าน: สวนตาก้าน บางกร่าง
ปลูกทุเรียนอย่างไรในภาคอีสาน ตอนที่ 2
สวนตาก้าน ได้เริ่มทำสวนสาธิตการปลูกทุเรียน ในภาคอีสาน ที่ สวนตาก้านปากช่อง บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคุณอดิสรณ์ ได้นำพันธุ์ทุเรียนนนท์กว่า 30 สายพันธุ์ ไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคอีสาน ความท้าทายที่เราต้องเผชิญจากสภาพดิน น้ำ ลม แดด มีดังนี้ ดิน- เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำ- น้ำใต้ดินส่วนใหญ่จะมีความเค็มจากชั้นเกลือ หากใช้น้ำบาดาลอาจทำให้ทุเรียนใบไหม้ ควรมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือระบบกักเก็บน้ำที่ดี ลม- ลมแรง อาจทำให้กิ่งทุเรียนฉีกขาดง่าย จึงต้องปลูกไม้บังลม แดด - แดดแรง และความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำ หลังจากปลูกทุเรียนได้ 9 เดือน จะสวนตาก้านมาเล่าวิธีการดูแลต้นทุเรียนและการปลูกพืชผสมผสานในสวนทุเรียนปากช่องกันค่ะ 1. การปลูกพืชผสมผสาน : สวนตาก้านได้นำแนวทางการปลูกพืชผสมผสานแบบชาวสวนนนท์มาใช้ที่ปากช่อง โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น กล้วยหอม มันญี่ปุ่น มะเขือพวง พริกขี้หนู กระเจี๊ยบ ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเป็นรายได้ให้คนงานดูแลสวนระหว่างรอผลผลิตจากทุเรียน และยังเอื้อประโยชน์ต่อต้นทุเรียน ดังนี้ --กล้วยหอม : ช่วยบังแดด บังลมให้ต้นทุเรียน และลำต้นที่ตัดเครือเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาวางที่โคกทุเรียนเพื่อให้ความชื้นบนผิวดินได้ --มันญี่ปุ่น : ช่วยคลุมดิน กักเก็บความชื้นบนผิวดิน -- มะเขือพวง พริกขี้หนู กระเจี๊ยบ : เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 2. การรดน้ำ : เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน เกษตรกรควรให้น้ำทุกวันในระยะ 1 ปีแรกอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่เหมาะสมแก่การให้น้ำที่สุดคือตอนเช้า นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่ใช้น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีโอกาสเจอ “ปัญหาน้ำเค็ม” จากน้ำทะเลหนุน หรือน้ำใต้ดินมีความเค็ม เกษตรกรควรวัดค่าน้ำ โดยมาตรการวัดน้ำเค็มนั้นจะมี 2 แบบ คือ หนึ่งเครื่องวัดน้ำเค็มที่มีหน่วยวัดเป็น ppm (ช่วงค่า 0-9990 ppm) สอง เครื่องวัดที่มีหน่วยเป็น ppt (ช่วงค่า 1.0 - 70.0 ppt) โดยน้ำที่สามารถน้ำมาใช้รดต้นทุเรียนได้จะต้องอยู่ที่ค่าต่ำกว่า 0.3 ppt หรือ ต่ำกว่า 300 ppm หากเกษตรกรใช้นำที่มีความเค็มรดต้นทุเรียนจะทำให้ใบไหม้ ใบร่วง นอกจากนี้ วิธีการให้น้ำสามารถทำได้โดยการใช้สปริงเกอร์หัวเล็กสำหรับต้นทุเรียนเล็ก และสามารถใช้สปริงค์เกอร์สูงแบบต่อท่อพีวีซี เพื่อเปิดเพื่อเพิ่มความชื่นในอากาศได้ด้วยเช่นกัน 3.การบังลม : หลังจากปลูกเสร็จควรใส่ไม้ค้ำเพื่อป้องกันลมโยกต้น และมีไม้บังลมตลอดแนวสวน เช่น ไม้สัก ไผ่ **ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.duriannon.com/
คำค้นหา ปลูกทุเรียนอย่างไรในภาคอีสาน ตอนที่ 2

เมนูส่วนล่างของเว็บ