หนุ่มอีสานใต้

เลี้ยงมดแดงให้รังใหญ่ไข่โต

เลี้ยงมดแดงให้รังใหญ่ไข่โต
ไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง คนภาคอีสานนิยมนำมารับประทานซึ่งจะมีในช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน ปัจจุบันเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายแล้ว
 
คำค้นหา ไข่มดแดง,การเลี้ยงมดแดง,