หนุ่มอีสานใต้

วัตถุดิบชั้นเยี่ยมในการทำปุ๋ยหมัก

วัตถุดิบชั้นเยี่ยมในการทำปุ๋ยหมัก
วัตถุดิบที่เหลือจากการเพาะเห็ดฟางคอนโดนำมาทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี
 
คำค้นหา การทำปุ๋ยหมัก,วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก,เห็ดฟางคอนโด,ปุ๋ยอินทรีย์