Vermi คืนชีวิตให้สวนสวย

Vermi คืนชีวิตให้สวนสวย

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
Vermi คืนชีวิตให้สวนสวย,Vermi Organic Choice

Vermi คืนชีวิตให้สวนสวย

ฟาร์มไส้เดือนดิน
ผู้ผลิต
- ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 100% มีธาตุอาหารพืชครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ฮอร์โมนพืช จึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารของพืชทุกชนิด ไม่มีส่วนผสมของดิน หรือสารเคมีใดๆ
- น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน สูตรเข้มข้น เกิดจากกรรมวิธีการหมักมูลไส้เดือนดินแบบเติมอากาศ จึงอุดมด้วยจุลินทรีย์นานาชนิดที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพืช ใช้ฉีดพ่นเป็นอาหารพืชทางใบ และยังสามารถใช้รดที่โคนต้นได้ โดยผสมกับน้ำที่ไร้คลอรีนในอัตราส่วน vermi : น้ำ = 1:30 ส่วนสนามหญ้าหรือพืชลงแปลง อัตราส่วน 1:50

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
วิจิตร โทร 084-002-0023

สินค้ามาใหม่

วีดีโอคลิป