Two Dog Organic Farm

Two Dog Organic Farm

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
Two Dog Organic Farm,Tow Dog Organic Farm

Two Dog Organic Farm

เราเป็นฟาร์มบ้าน ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษทุกชนิด เมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เราใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ย เราใช้สมุนไพรหมักในการไล่แมลงศัตรูพืช เช่น น้ำหมักสะเดา, น้ำหมักบอระเพ็ด ผักอาจจะไม่สวยเหมือนที่เราซื้อตลาดรับประทานตามแต่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผักที่ฟาร์มเราปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สินค้ามาใหม่

สาระ-ข่าวสาร