SCV plastic

SCV plastic

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
SCV plastic,SCV Plastic

SCV plastic

บลูชีท บลูชีท ผ้ากระสอบ บลูชีทlเสื่อน้ำมัน พลาสติกใส พลาสติกสี พลาสติกปูบ่อ, พลาสติกรองก้นบ่อ, พลาสติกทำโรงเรือน, พลาสติกกันชื้น, ผ้ายางปูบ่อน้ำ, พลาสติกปูบ่อเลี้ยงปลา, พลาสติกทำน้ำตก, พลาสติกสีดำทำบ่อน้ำ, แผ่นพลาสติกจัดงาน Eventต่างๆ, พลาสติกกันชื้น, พลาสติกกันน้ำเพื่อการเกษตร, สแลน ตาข่ายกรองแสง, พลาสติกล้อมเล้าไก่ ผ้ากระสอบ พลาสติกทำโรงเรือน โรงเห็ด
พลาสติก PVC ใส ตอนกิ่ง, ผ้าฟางทั้งแบบหน้าเดียวและซุปเปอร์
ปลีกส่ง ด่วน จำหน่ายผ้ากระสอบ หรือผ้าฟางอย่างดี ในราคาถูก ผ้ากระสอบพลาสติก ผ้าพลาสติก สำหรับใช้ทำโรงเรือน โรงเห็ด ในก่อสร้าง 02-2227624, 0816550604
กันฝน คลุมสินค้า แพ็กกิ้ง กันฝุ่น ใช้ในลานตากสินค้า

จำหน่าย ปลีก ส่ง ผ้าฟางกระสอบสาน มีหน้ากว้าง 44 นิ้ว 52 นิ้ว 72 นิ้ว
มีทั้งแบบเคลือบ 1 หน้า, เคลือบ 2 หน้า และไม่เคลือบ

มีให้เลือก 3 สี สีฟ้าล้วน,ฟ้าขาว, ริ้วธงชาติ และขาวล้วน

ผ้ากระสอบสานเนื้อPP.หรือผ้าฟาง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในงาน สำหรับทำโรงเพาะชำเห็ด หรือ นำมาคลุมดิน, ใช้ปูพื้นเป็นลานตาก สินค้า
พลาสติกคลุมเห็ด พลาสติกมุงผนังโรงเห็ด ตาข่ายกรองแสง พลาสติกปูบ่อ
พลาสติกปูบ่อ มีทั้งแบบ เนื่อ LDPE และ PVC เป็นแผ่นพลาสติกสำหรับใช้ในการปูบ่อปลา ขนาดใหญ่ เล็ก, ทำน้ำตก, ปูกันชื้น ปูกันหญ้าขึ้น รองบ่อปลา บ่อกุ้ง, รองพื้นก่อนเทคอนกรีต, ทำโรงเรือน โรงเพาะเห็ด

เนื้อ PE หน้ากว้าง 3.60 เมตร ยาว 36 เมตร หรือ 45 เมตร
เนื้อ PE หน้ากว้าง 2.5 เมตร
เนื้อ PVC หน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร
มีความหนาต่างๆ ตั้งแต่0.07 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm, และอื่นๆ
หรือนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้
โทร 02-222-7624, 081-6550604 osk30987@yahoo.com
Fax : 02-2226848, www.scv-plastic.com


สินค้าซึ่งในทางการเกษตร และระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใช้งานกันเป็นอย่างมาก ในด้านการขนส่งสินค้า ก็นิยมนำมาใช้ปูพื้นรถสิบล้อหรือคลุมสินค้า สำหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตร โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น.

สินค้ามาใหม่