ต้นพฤกษา
ในร้าน ต้นพฤกษา
แชร์บน facebook

ว่านเพ็ชรกลับ

ต้นพฤกษา

ว่านเพชรกลับ การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเหง้าหัวหรือแง่ง ปลูกในกินร่วนสะอาดปนทรายโดยจักระบบระบายน้ำให้ดี ถ้าปลูกในกระถางให้ใช้กระถางทรงสูง กลบดินพอมิดหัวว่าน รดน้ำที่เสกด้วยคาถา " นะโมพุทธายะ " 3 จบ เสมอ แรกให้ตั้งไว้ในร่มแสงแดดนำไรควรปลูกในวันอาทิตย์ หรือวันพฤหัสจะดี สรรพคุณ เป็นว่านที่มีอานุภาพอยู่ยงคงกระพันชาตรี และป้องกันการถูกคุณไสย การกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์ต่างๆ ถ้ามีว่านต้นนี้ปลูกไว้ในบ้านเรือน หรือมีหัวว่านพกติดตัวเป็นประจำอยู่เสมอ ว่ากันว่าถ้าไปป่าหรือดินแดนไกลที่จะต้องผ่านถิ่นทุรกันดารที่เต็มไปด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยร้ายแรง หรือหากมีใครจะพาไปยำยีใดๆก็ตาม ก็จะทำให้แคล้วคลาดอันตรายต่างๆ เดินทางกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพจนได้ เพราะว่านเพชรกลับนี้ มีอานุภาพแก้ในทางอาถรรพ์แก้อุปัทวเหตุ เป็นมงคลแก้ว คุ้มครองป้องกันไม่ให้ตายโหง และเป็นมงคลแก่ตัวด้วย หมายเหตุ ก่อนจะนำหัวว่านไปใช้ ให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและบริกรรมด้วยคาถาอิติปิโสถอยหลัง ดังนี้ " ติวาคะ ภะโธ พุทนังสานุสมะวะ เทถาสัตถิระสา มะธัมสะริปุ โรตะนุต อทูวิกะโล โตคุสะ โนปันสัมพะระจะชาวิช โธพุทธสัมมาสัมหังระอะ วาคะภะ โสปิติอิ "

ติดต่อ ต้น พฤกษา โทร. 0949022057, 0949022057 จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที