คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

หมวด

ขนม

ในร้าน คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
แชร์บน facebook

คุกกี้ข้าวสังข์หยด เมล็ดมะม่วง งาดำ

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพัทลุง ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ 93-2-01755-2-0004

ติดต่อ คุณหญิง โทร. 0813884990, จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

คุกกี้ข้าวสังข์หยด เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพัทลุง ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ 93-2-01755-2-0003

ติดต่อ คุณหญิง โทร. 0813884990, จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง งาดำ

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพัทลุง ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ 93-2-01755-2-0002

ติดต่อ คุณหญิง โทร. 0813884990, จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

คุกกี้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพัทลุง ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน อย.เลขที่ 93-2-01755-2-0001

ติดต่อ คุณหญิง โทร. 0813884990, จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ/สั่งซื้อ