เรือนชลิดา
ในร้าน เรือนชลิดา
แชร์บน facebook

ไทรคอมแพคฟอร์มสวยสุด

เรือนชลิดา

ไทรคอมแพคฟอร์มสวยที่สุด มีทุกขนาดความสูง 1.20 ม 1.50 ม 1.80ม 2.00 ม.ตามความต้องการของท่านลูกค้า ทุกต้นปลูกเองแต่งกิ่งเอง ใฃ้เวลาไม่ตำกว่า 5 ปีในการปลูก มีความทนทาน น้ำท่วมไม่ตาย ปลูกแล้วเสริมดวง อายุยืน ร่มเย็น ไทรมีช่อยื่นรับเงินรับทอง

ติดต่อ ชลิดา. โทร. 0818198116, จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ไทรคอมแพค

เรือนชลิดา

ไทรคอมแพคฟอร์มสวยที่สุด มีทุกขนาดความสูง 1.20 ม 1.50 ม 1.80ม 2.00 ม.ตามความต้องการของท่านลูกค้า ทุกต้นปลูกเองแต่งกิ่งเอง ใฃ้เวลาไม่ตำกว่า 5 ปีในการปลูก มีความทนทาน น้ำท่วมไม่ตาย ปลูกแล้วเสริมดวง อายุยืน ร่มเย็น ไทรมีช่อยื่นรับเงินรับทอง

ติดต่อ ชลิดา. โทร. 0818198116, จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ไทรคอมแพคฟอร์มสวยที่สุด

เรือนชลิดา

ไทรคอมแพคฟอร์มสวยที่สุด มีทุกขนาดความสูง 1.20 ม 1.50 ม 1.80ม 2.00 ม.ตามความต้องการของท่านลูกค้า ทุกต้นปลูกเองแต่งกิ่งเอง ใฃ้เวลาไม่ตำกว่า 5 ปีในการปลูก มีความทนทาน น้ำท่วมไม่ตาย ปลูกแล้วเสริมดวง อายุยืน ร่มเย็น ไทรมีช่อยื่นรับเงินรับทอง

ติดต่อ ชลิดา. โทร. 0818198116, จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ