NN Auto Sale
ในร้าน NN Auto Sale
แชร์บน facebook

เครื่องปั่นไฟ LPG 1000w 1Kwเครื่องปั่นไฟใช้แก๊สLPG

NN Auto Sale

เครื่องปั่นไฟ LPG 1000w 1.0 Kw ##วัตถุประสงค์## 1. เพื่อใช้ในการเกษตร 2. เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม 3. ใช้ตามครัวเรือนหรือออฟฟิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องยนต์ออกแบบโดยเฉพาะจากโรงงาน (ไม่ใช่การดัดแปลง .. ไม่ใช้หม้อต้ม) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากเครื่องทั่วๆไป 1. เครื่องยนต์ระบบ 4 จังหวะ 2. ใช้เชื้อเพลิงระบบแก๊ส LPG, NG และ Biogas 3. มีระบบป้องกันลูกสูบติดและป้องกันแหวนลูกสูบหัก 4. มีระบบตัดเมื่อน้ำมันเครื่องขาดหรือน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ 5. มีระบบกุญแจสตาร์ทและดึงสตาร์ท 6. เนื้อโลหะของเครื่องยนต์มีความทนทานแบบเฉพาะสำหรับระบบแก็ส 7. ประหยัดค่าเชื้อเพลิง 8. มีบริการหลังการขาย ( รับประกันคุณภาพ 300 ชม.หรือ 1 ปี ) **คำนวณ Gas LPG 1 ถัง 15 กิโลกรัม 280 บาท เทียบเท่า น้ำมัน 27.75ลิตร 1, 194.60 บาท (น้ำมันเบนซิน91 1 ลิตร =43.05 บาท)**

ราคา 11,700.00 บาท ติดต่อ อัฒยา โทร. 0884523360, 0884523360 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องปั่นไฟใข้แก๊ส LPG 5000w 5kw

NN Auto Sale

##วัตถุประสงค์## 1. เพื่อใช้ในการเกษตร 2. เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม 3. ใช้ตามครัวเรือนหรือออฟฟิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องยนต์ออกแบบโดยเฉพาะจากโรงงาน (ไม่ใช่การดัดแปลง .. ไม่ใช้หม้อต้ม) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากเครื่องทั่วๆไป 1. เครื่องยนต์ระบบ 4 จังหวะ 2. ใช้เชื้อเพลิงระบบแก๊ส LPG, NG และ Biogas 3. มีระบบป้องกันลูกสูบติดและป้องกันแหวนลูกสูบหัก 4. มีระบบตัดเมื่อน้ำมันเครื่องขาดหรือน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ 5. มีระบบกุญแจสตาร์ทและดึงสตาร์ท 6. เนื้อโลหะของเครื่องยนต์มีความทนทานแบบเฉพาะสำหรับระบบแก็ส 7. ประหยัดค่าเชื้อเพลิง 8. มีบริการหลังการขาย ( รับประกันคุณภาพ 300 ชม.หรือ 1 ปี ) **คำนวณ Gas LPG 1 ถัง 15 กิโลกรัม 280 บาท เทียบเท่า น้ำมัน 27.75ลิตร 1, 194.60 บาท (น้ำมันเบนซิน91 1 ลิตร =43.05 บาท)**

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ อัฒยา โทร. 0884523360, 0884523360 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องปั่นไฟ LPG 2500w เครื่องปั่นไฟใช้แก๊ส LPG

NN Auto Sale

เครื่องปั่นไฟ LPG 2500w LPG 1200w ##วัตถุประสงค์## 1. เพื่อใช้ในการเกษตร 2. เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม 3. ใช้ตามครัวเรือนหรือออฟฟิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องยนต์ออกแบบโดยเฉพาะจากโรงงาน (ไม่ใช่การดัดแปลง .. ไม่ใช้หม้อต้ม) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากเครื่องทั่วๆไป 1. เครื่องยนต์ระบบ 4 จังหวะ 2. ใช้เชื้อเพลิงระบบแก๊ส LPG, NG และ Biogas 3. มีระบบป้องกันลูกสูบติดและป้องกันแหวนลูกสูบหัก 4. มีระบบตัดเมื่อน้ำมันเครื่องขาดหรือน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ 5. มีระบบกุญแจสตาร์ทและดึงสตาร์ท 6. เนื้อโลหะของเครื่องยนต์มีความทนทานแบบเฉพาะสำหรับระบบแก็ส 7. ประหยัดค่าเชื้อเพลิง 8. มีบริการหลังการขาย ( รับประกันคุณภาพ 300 ชม.หรือ 1 ปี ) **คำนวณ Gas LPG 1 ถัง 15 กิโลกรัม 280 บาท เทียบเท่า น้ำมัน 27.75ลิตร 1, 194.60 บาท (น้ำมันเบนซิน91 1 ลิตร =43.05 บาท)**

ราคา 18,500.00 บาท ติดต่อ อัฒยา โทร. 0884523360, 0884523360 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที