สวนสิริมาพันธุ์ไม้

หมวด

สั่งทำ

ใน สวนสิริมาพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

สั่งทำหรือล่ำซำ

สวนสิริมาพันธุ์ไม้

สั่งทำ ล่ำซำหรือหูหนู 3ชื่อในตััวเดียวกัน ลักษณะเหมือนหูกระจง แต่ไม่ผลัดใบเหมือนหูกระจง มีดอกเล็กๆสีขาว เป็นดอกปีละครั้ง

ติดต่อ สิริมา ลิ้มทองคำ โทร. 0800662968, 0800662968 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที