วาริช ปาล์ม

หมวด

ปรง 

ในร้าน วาริช ปาล์ม
แชร์บน facebook

Macrozamia macdonnellii

วาริช ปาล์ม

ปรงใบฟ้าจากออสเตรเลีย กล้าอายุ 1 ปี เลี้ยงง่า่ย โตเร็ว

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Macrozamia macdonnellii

วาริช ปาล์ม

กล้าขนาด 1 ใบ ใบใหญ่ ใบฟ้า สวยงาม สมบูรณ์แข็งแรง เมล็ดมาจากออสเตรเลียโดยตรง เพาะเมล็ดงอกในเมืองไทย

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos dolomiticus

วาริช ปาล์ม

Seeding 1 ใบ จากเมล็ด นำเข้าจากแอฟริกาใต้โดยตรง สมบูรณ์ แข็งแรง รากเดินดีแล้ว ปลูกเลี้ยงในกระถาง 4 นิ้ว

ราคา 8,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos nubimontanus

วาริช ปาล์ม

Seeding ขนาด 4.5 ซม. เลี้ยงง่าย โตเร็วกว่าสายพันธ์อื่นๆ

ราคา 7,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos dolomiticus

วาริช ปาล์ม

Seeding กล้าขนาด 1 ใบ นำเข้าจากแอฟริการโดยตรง

ราคา 8,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

Macrozamia macdonnellii

วาริช ปาล์ม

Macrozamia macdonnellii Seeding กล้าขนาด 2 ใบ ปรงใบฟ้าจากออสเตรเลีย สวยงามหายาก เจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทย

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos dyerianus

วาริช ปาล์ม

ปรงใบฟ้าจากแอฟริกา สวยงาม หายาก โตช้า Seeding 1-2 ซม.

ราคา 4,000.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos horridus

วาริช ปาล์ม

ปรงใบฟ้า จากแอฟริกาใต้ Seeding 2-3 ซม. น้ำน้อย ชอบแดด

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Encephalartos princeps

วาริช ปาล์ม

ปรงใบฟ้าหายาก จากแอฟริกาใต้ สวยงาม ใตช้า น่าสะสม Seeding 1-2 ซม. ชอบน้ำน้อย (อาทิตย์ละครั้ง) ชอบแดดปานกลางสำหรับขนาดนี้

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ เทิดศักดิ์ อร่ามรุ่งโรจน์ชัย โทร. 0816134848, 0816134848 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที