ค้นหาสินค้า

กุหลาบหิน (Flaming Katy)

ร้าน พันธุ์ดาหลา
กุหลาบหินด่าง (ต้นเดิม) | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Tag: กุหลาบหิน

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

กุหลาบหินเสือพราน | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Tag: กุหลาบหิน

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

กุหลาบหินด่าชมพู | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Tag: กุหลาบหิน

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

กุหลาบหินด่างขาว | พันธุ์ดาหลา - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Tag: กุหลาบหิน

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ คุณเบิร์ด โทร. 0000000000 0000000000

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์