อุดมพรรณไม้

หมวด

กร่าง

ในร้าน อุดมพรรณไม้
แชร์บน facebook

กร่าง

อุดมพรรณไม้

ความสูง5เมตรหน้า4-6มี3ลำใน1ต้น

ติดต่อ กนกวรรณ สินโพธิ์ โทร. 0816036475, 0816036475 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กร่าง

อุดมพรรณไม้

ความสูง7เมตรหน้า9นิ้ว

ติดต่อ กนกวรรณ สินโพธิ์ โทร. 0816036475, 0816036475 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กร่าง

อุดมพรรณไม้

ขนาดใหญ่

ติดต่อ กนกวรรณ สินโพธิ์ โทร. 0816036475, 0816036475 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กร่าง

อุดมพรรณไม้

ขนาดใหญ่

ติดต่อ กนกวรรณ สินโพธิ์ โทร. 0816036475, 0816036475 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กร่าง

อุดมพรรณไม้

ขนาดกลาง

ติดต่อ กนกวรรณ สินโพธิ์ โทร. 0816036475, 0816036475 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที