ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ThaiPlantForPlan

ThaiPlantForPlan,ThaiPlantForPlan

ThaiPlantForPlan

ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร เมล็ดพันธุ์ จัดหาตัวอย่างสินค้าเกษตร รับจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตร แปลงทดลอง แปลงวิจัย ออกแบบแปลงและระบบการเกษตร รับจัดหาหากลุ่มตัวแทนเกษตรกรปลูกพืชตามคำสั่งซื้อ
Management plant cultivate. Control process plant product. Provide plant and seed for project research and plant testing.  

สินค้ามาใหม่

พริกไทยดำ
พริกไทยดำ กรุงเทพมหานคร

พริกไทยขาว
พริกไทยขาว กรุงเทพมหานคร

งาดำ
งาดำ กรุงเทพมหานคร

งาขาว
งาขาว กรุงเทพมหานคร

ข้าวเหนียว (กข.6)
ข้าวเหนียว (กข.6) กรุงเทพมหานคร

รากบัวใหญ่
รากบัวใหญ่ กรุงเทพมหานคร

รากบัวเล็ก
รากบัวเล็ก กรุงเทพมหานคร

ยอดคะน้า
ยอดคะน้า กรุงเทพมหานคร

ผักหอม
ผักหอม กรุงเทพมหานคร

ผักชี
ผักชี กรุงเทพมหานคร

ตั้งโอ๋
ตั้งโอ๋ กรุงเทพมหานคร

ต้นหอมใหญ่
ต้นหอมใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เมนูส่วนล่างของเว็บ