AIANA Kid & Dad Shop

หมวด

กระเป๋า

ในร้าน AIANA Kid & Dad Shop
แชร์บน facebook

BGTD12029 กระเป๋า ย่ามมัดย้อม ผ้า 2 ชั้น

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋าแนวโบโฮ เย็บ 2 ชั้น เพิ่มความหนาและแข็งแรงให้คงรูปขึ้น มัดย้อมด้านนอกสีคลาสสิคหม่น ด้านในโทนสีสดใส สามารถกลับด้านในออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมธรรมชาติ ไซด์ L : 15x14x48 นิ้ว

ราคา 370.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12031 กระเป๋า ย่ามมัยด้อม ผ้า 2 ชั้น

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋าแนวโบโฮ เย็บ 2 ชั้น เพิ่มความหนาและแข็งแรงให้คงรูปขึ้น มัดย้อมด้านนอกสีคลาสสิคหม่น ด้านในโทนสีสดใส สามารถกลับด้านในออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมธรรมชาติ ไซด์ L : 15x14x48 นิ้ว

ราคา 370.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12030 กระเป๋า ย่ามมัดย้อม ผ้า 2 ชั้น

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋าแนวโบโฮ เย็บ 2 ชั้น เพิ่มความหนาและแข็งแรงให้คงรูปขึ้น มัดย้อมด้านนอกสีคลาสสิคหม่น ด้านในโทนสีสดใส สามารถกลับด้านในออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมธรรมชาติ ไซด์ L : 15x14x48 นิ้ว

ราคา 370.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12034 กระเป๋า ย่ามมัดย้อม ผ้า 2 ชั้น

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋าแนวโบโฮ เย็บ 2 ชั้น เพิ่มความหนาและแข็งแรงให้คงรูปขึ้น มัดย้อมด้านนอกสีคลาสสิคหม่น ด้านในโทนสีสดใส สามารถกลับด้านในออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมธรรมชาติ ไซด์ M : 13-x12.5x34 นิ้ว www.aianakid-dad.com

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12033 ย่าม กระเป๋ามัดย้อม ผ้า 2 ชั้น

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋าแนวโบโฮ เย็บ 2 ชั้น เพิ่มความหนาและแข็งแรงให้คงรูปขึ้น มัดย้อมด้านนอกสีคลาสสิคหม่น ด้านในโทนสีสดใส สามารถกลับด้านในออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมธรรมชาติ ไซด์ M : 13x12.5x34 นิ้ว

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

BGTD12006 กระเป๋า/ย่าม ผ้ามัดย้อม

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋า สะพายข้างหรือสะพายบ่า สำหรับเด็ก ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมแนวโบโฮ ขนาดสินค้า : ไซด์ M กว้าง 13" สูง 12.5" สายทั้งเส้น 34"

ราคา 270.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12003 กระเป๋า/ย่าม ผ้ามัดย้อม

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋า สะพายข้างหรือสะพายบ่า สำหรับเด็ก ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมแนวโบโฮ ขนาดสินค้า : ไซด์ S กว้าง 10" สูง 7.5" สายทั้งเส้น 30"

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12002 ย่าม/กระเป๋า ผ้ามัดย้อม

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋า สะพายข้างหรือสะพายบ่า สำหรับเด็ก ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมแนวโบโฮ ขนาดสินค้า : ไซด์ S กว้าง 10" สูง 7.5" สายทั้งเส้น 30"

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

BGTD12001 ย่าม/กระเป๋า สะพายข้างหรือบ่า

AIANA Kid & Dad Shop

ย่าม/กระเป๋า สะพายข้างหรือสะพายบ่า สำหรับเด็ก ติดกระดุม 1 เม็ดไว้ล็อคปากกระเป๋า ตัดเย็บจากผ้าค๊อตตอนมัดย้อมแนวโบโฮ ขนาดสินค้า : ไซด์ S กว้าง 10" สูง 7.5" สายทั้งเส้น 30"

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ อภิญญา นิยม โทร. 0816875883, 0816875883 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที