ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
ในร้าน ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
แชร์บน facebook

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ

ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ (pH Test Kit for Soil and Water) ประโยชน์ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว คุณลักษณะ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกัน วัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง อายุ และการเก็บรักษา ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุประมาณ 1 ปี ถ้าเป็นของใหม่เก็บรักษาได้นานกว่า 3 ปี หลังจากใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น และเก็บเข้าชุดอย่าให้โดนแสง

ราคา 550.00 บาท ติดต่อ พลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก โทร. 0879284877, 0814379542 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที