ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ยาฆ่าแมลง

ร้าน: ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
Art เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป อาท เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป สำหรับกำจัดหนู ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมกับอาหาร หนูตายไว เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป สำหรับกำจัดหนู ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมกับอาหาร หนูตายไว คุณสมบัติ เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป ตรา แร็ท คิลเลอร์ เหยื่อสำเร็จรูปสำหรับกำจัดหนู ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมกับอาหาร วิธีใช้ เทเหยื่อลงบนภาชนะรองรับหรือวางไว้ ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ปริมาณที่ใช้ขึ้นกับขนาดของหนู ซึ่งแต่ละจุดควรห่างกัน 1-2 เมตร วางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน หรือจนกว่าจะพบว่าไม่มีร่องรอยของหนูอยู่ สำหรับหนุตัวใหญ่ ใช้ ประมาณ 8 - 12 กรัม ( 10 - 15 ก้อน) ต่อจุด สำหรับหนูตัวเล้ก ใช้ ประมาณ 5 - 10 กรัม ( 8- 12 ก้อน) ต่อจุด วางไว้ในที่ที่ มีหนูผ่านหรือ คาดว่าจะผ่าน ควรเป็นที่แห้ง ห่างไกลจากสัตวืเลี้ยงและเด็ก แนะนำให้ วางน้ำ ไว้ไกล้ เหยื่อ เมื่อหนูกินเหยื่อจะเกิดอาการหิวน้ำ และจะตายไกล้ แหล่งน้ำทำไห้ กำจัดซากง่ายขึ้น คำเตือน 1.ห้ามรับประทาน 2.เก็บให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง 3.อย่าวางไว้ในที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร 4.ภายหลังการหยิบ ควรล้างมือให้สะอาด ทุกครั้ง 5.ห้ามทิ้งลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งสาธารณะ กล่องใหญ่ 120 กรัม 40 บาท กล่องเล็ก 80 กรัม 30 บาท ราคาส่ง กรุณาติดต่อสอบถาม ไลน์ @TJonline facebook ไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร 094-910-2710

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
เบทออน 50 ชื่อสามัญ : เบโนมิล เลขทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1835 / 2544 สารสำคัญ : Methyl 1 - ( butylcarbamoyl) - benzimidozol -2ylcarbamate 50% WP. สารป้องกันและกำจัดโรคพืช อันมีสาเหตุจากเชื้อรา โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด , โรคใบไหม้ , โรคกาบใบแห้ง, กาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, ราแป้ง ในพืชต่างๆ เงาะ มะม่วง พริกไทย ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง หม่อน ฝ้าย กก อ้อย พริก ฝรั่ง น้ำหนัก บรรจุ 500 กรัม ตัวอย่าง ประโยชน์ และวิธีใช้ 1. โรคราแป้งใน เงาะ ( Oidium nephelii) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 6 กรัม วิธีใช้ : พ่นระยะแทงช่อดอกทุก 15 วัน. 2. โรคแอนแทรกโนส ใน พริก ( Colletotrichum gloeosporioides ) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 12 กรัม วิธีใช้ : พ่นเมื่อเริ่มติดผลทุก 7 - 15 วัน 3. โรคใบจุดสีน้ำตาล ใน ฝ้าย ( Cercospora gossypina) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 8-10 กรัม วิธีใช้ : เริ่มพ่นในระยะฝ้ายติดสมอและพ่นทุก 14 วัน 4. โรคใบจุด ใน ถั่วลิสง ( Cercospora arachidicola) อัตราใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร : 8-10 กรัม วิธีใช้ : พ่นเมื่ออายุ 30 - 45 วัน 3-4 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน หากไม่แน่ใจในอาการพืช สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโรคพืช ที่ร้านมียาและสารเคมีและไม่เคมี หลายชนิดให้เลือกใช้ ขึ้นกับความรุนแรง และอาการของโรค สามารถสอบถามหรือถ่ายรูปมาให้ดูก่อนเพื่อความแน่ใจได้ค่ะ (หรือถ้าสะดวกมาที่ร้านได้ค่ะ ) หรือสงสัยเกี่ยวกับ วิธีการใช้งาน สอบถามได้ค่ะ ขายปลีกและส่ง สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง 094-910-2710 , 044-311182 LINE id : @TJonline https://www.facebook.com/Thaijareonperdpol

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สารกำจัดโรคแอนแทรกโนส แบบ ผง ชื่อสามัญ : คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (Copper Oxychloride) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ประโยชน์ และวิธีใช้ ตัวอย่าง 1. มะม่วง : โรคแอนแทรกโนส ( Collectotrichum gloeosporioides ) อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ ) : 30 - 80 กรัม วิธีการใช้ : พ่นระยะแตกใบอ่อน ก่อนดอกบานและระยะติดผลอ่อน พ่นซ้ำทุก 7-14 วัน 2. หน่อไม้ฝรั่ง : โรคใบเทียมร่วง ( Cercospora asparagi ) อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ ) : 30 กรัม วิธีการใช้ : พ่นเมื่อพบโรค 5-7 วันครั้ง หากไม่แน่ใจในอาการพืช สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโรคพืช ที่ร้านมียาและสารเคมีและไม่เคมี หลายชนิดให้เลือกใช้ ขึ้นกับความรุนแรง และอาการของโรค สามารถสอบถามหรือถ่ายรูปมาให้ดูก่อนเพื่อความแน่ใจได้ค่ะ (หรือถ้าสะดวกมาที่ร้านได้ค่ะ ) หรือสงสัยเกี่ยวกับ วิธีการใช้งาน สอบถามได้ค่ะ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง 094-9102710 , 044-311182 https://www.facebook.com/Thaijareonperdpol LINE id : @TJonline

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
ประโยชน์ ใช้กำจัดโรคดอกจุดสนิม หรือ Flower rusty spot ในกล้วยไม้ ลักษณะโรคโดยเริ่มแรกเป็นจุดขนาดเล็กสีเหลืองอมน้ำตาล เมื่อจุดเหล่านี้ขยายโตขึ้น จะมีสีเข้มคล้ายสีสนิม ซึ่งเป็นโรคที่มักจะระบาดในฤดูฝน วิธีใช้ ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อมีการระบาดของโรค และพ่นทุก 7 วัน ปริมาณ สุทธิ 1000 มิลลิลิตร สามารถสั่งซื้อได้ทางการโอนเงินและส่งไปรษณีย์ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือต้องการคำแนะนำการใช้ กรุณาติดต่อทางร้าน ยินดีให้คำแนะนำ เลือกใช้ยาค่ะ 044-311182 094-9102710 LINE id : @TJonline facebook: https://www.facebook.com/Thaijareonperdpol

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
สารล่อแมลงวันทอง เมธิล ยูจินอล เป็นสารสังเคราะห์มีกลิ่นดึงดูดแมลงวันทองให้มาติดกับดักไม่ไปทำลายผลไม้ ของเกษตรกร วิธีใช้ หยดสารล่อ แมลงวันทองลงในกับดักแมลงวันทอง แล้วนำไปแขวนไว้ในพุ่มไม้สูง ห่างจากพื้นดินเมื่อแมลงวันทองได้กลิ่นจะเข้ามาติดกับ สามารถใช้กับ กาวดักแมลงวัน และสารฆ่าแมลงได้ดี หากต้องการสารฆ่าแมลงหรือกาวดักไปด้วย ทางร้านมีกาวดักแมลงวัน และยาฆ่าแมลงทีใช้รวมกับตัวนี้ให้เลือกตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน กรุณาติดต่อทางร้าน หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน 044-311182 094-910-2710 LINE id : @TJonline fb ไทยเจริญพืชผล ปากช่อง

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
เหยื่อเบื่อแมลงวันและแมลงสาบ อัศวิน ใช้กำจัดแมลงวันและแมลงสาบ ซองละ 50 บาท มีสองขนาดคือ ซองเล็ก และใหญ่ ซองเล็ก น้ำหนักสุทธิ 10 กรัม ซองใหญ่ น้ำหนักสุทธิ 50 กรัม สามารถใช้กำจัดแมลงวันและแมลงคลานเช่น แมลงสาบ มด มอด ปลวก เห็บ และตัวสามง่าม วิธีใช้ นำเหยื่อเบื่อแมลงวันอัศวิน โรยในภาชนะแล้วไปวางในที่แมลงวันชุกชุม หรือที่มีแมลงคลานชุกชุม หรือตามร่องซอยที่เป็นที่เดินผ่านหรือที่หลบซ่อนของแมลง ห้ามวางไว้ใกล้อาหาร ห้ามวางไว้ใกล้เด็กเอี้อมถึงหรือสัตว์เลี้ยงเลียได้ สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน 044-311182 , 094-9102710 LINE id : @TJonline facebook ไทยเจริญพืชผล ปากช่อง

ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
กาวดักหนูตราอัศวิน มาพร้อมจานดักหนู ไม่มีพิษ น้ำหนัก 259 กรัม วิธีใช้ ทากาวดักหนูให้ทั่วถาด แล้วเอาไปวางบริเวณที่มีหนูอาศัยอยู่ สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน 044-311182 081-3466882 LINE id : rosemond

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
สารกำจัดหอย ชื่อสามัญ เมทัลดีไฮด์ ใช้กำจัดหอย โดยเฉพาะหอยเชอรี่ ในนาข้าว กล่องบรรจุ 1000 กรัม มีขนาดครึ่งกิโลจำหน่าย สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน ยินดีให้คำปรึกษา 044-311182 081-3466882 LINE id : rosemond

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
เหยื่อปลวกและมด ตายยกรัง วางในทางเดินของปลวกและมด มดหรือปลวกจะคาบไป กินที่รังและตายยกรัง กำจัดมดได้ทุกชนิด โดยเฉพาะมดดำ และปลวก สำหรับปลวกใช้ป้ายที่รังปลวกหรือทางเดินของปลวก หรือที่ที่สงสัยว่ามีปลวก ปลวกจะมาคาบไปเป็นอาหารที่รังทำให้สามารถกำจัดปลวกตัวอื่นๆ ได้ ควรป้ายในเวลาใกล้ค่ำเพราะ ปลวกจะหาอาหารในเวลากลางคืน เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน เหยื่อกำจัดปลวก บีบเหยื่อจากหลอดหรือใช้ไม้จิ้มฟัน หรือก้านธูปจิ้มหรือป้ายเหยื่อตรงบริเวณรังปลวก ทางเดินปลวก หรือที่สงสัยว่ามีปลวก จากนั้นหาอะไรมาคลุมเหยื่อไว้เนื่องจากปลวกชอบกินอาหารในที่มืด เมื่อปลวกมาสัมผัสเหยื่อก็จะคาบเหยื่อไปไว้ในรัง ก็จะทำให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรังตายไปด้วย แนะนำว่าป้ายเหยื่อในเวลาค่ำหรือที่มืดจะได้ผล เพราะปลวกมักจะออกหาอาหารตอนกลางคืนค่ะ สามารถใช้ได้กับมดด้วยเช่นกันค่ะ แต่จะต่างจากกับซันเจี่ย กำจัดมด ตรามด 3 ตัว ตรงที่เหยื่อหลอดนี้จะมีลักษณะคล้ายกาว ข้นเหนียว ไม่ใช่แบบผง สามารถวางเหยื่อไว้ที่บริเวณชื้นได้ ซึ่งแบบผงจะทำไม่ได้ เหมาะกับมดที่อยู่ในที่อับชื้นและมดที่ไต่ตามเพดานสูงหรือนอกตึก ที่เราไม่สามารถโรยผงได้ค่ะ น้ำหนักบรรจุ 10 กรัม ราคา 40 บาท แกะกล่องแล้วเป็นแบบนี้นะค้า เผื่อนึกไม่ออก http://tinyurl.com/mmhf5gl สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน 044-311182 094-910-2710 LINE id : @TJonline facebook : ไทยเจริญพืชผล ปากช่อง

ราคา 75.00 บาท ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง | นครราชสีมา
เหยื่อกำจัดมด ซันเจี่ย ตายยกรัง ใช้โรยล่อมด โรยตามทางเดินมด ก็จะได้ผลเร็วขึ้น พอมดมาเจอเหยื่อก็จะขนเหยื่อไปกินในรัง ทำให้นางพญามด และมดตัวอื่นๆ ตายไปด้วย โรยทิ้งเหยื่อไว้ประมาณ 1 วัน ก็กวาดเหยื่อที่เหลือทิ้ง กรณีมดไม่ขนเหยื่อ ให้ใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว 1 ช้อนชา หรืออาหารแห้ง ขนมต่างๆ คลุกกับเหยื่อ แล้วนำเหยื่อที่ผสมเสร็จแล้วไปวางตามทางเดินมด หรือที่รังมด **ระวัง อย่าให้เหยื่อเปียกน้ำ เพราะประสิทธิภาพจะลดลงค่ะ ราคา 30 บาท ต่อหนึ่งห่อ บรรจุ 2 ซอง สงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ากรุณาติดต่อทางร้าน ยินดีให้คำปรึกษา 044-311182 094-9102710 LINE id : thaigrowth

ราคา 38.00 บาท ติดต่อ ร้านไทยเจริญพืชผล ปากช่อง โทร. 044311182 0949102710

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว