นันท์นภัสพันธุ์ไม้

หมวด

มะม่วง

ในร้าน นันท์นภัสพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ขายกิ่งพันธุ์มะม่วง

นันท์นภัสพันธุ์ไม้

แก้วขมิ้น 50 บาท เขียวเสวย 50บาท น้ำดอกไม้สีทอง 50บาม น้ำดอกไม้เบอร์4 50บาท แรด 50บาม โชคอนันต์50บาท เขียวเสวยใหญ่100บาท โทร 0953625466

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายกิ่งพันธุ์มะม่วง

นันท์นภัสพันธุ์ไม้

แก้วขมิ้น 50 บาท เขียวเสวย 50บาท น้ำดอกไม้สีทอง 50บาม น้ำดอกไม้เบอร์4 50บาท แรด 50บาม โชคอนันต์50บาท เขียวเสวยใหญ่100บาท โทร 0953625466

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายกิ่งพันธุ์มะม่วง

นันท์นภัสพันธุ์ไม้

แก้วขมิ้น 50 บาท เขียวเสวย 50บาท น้ำดอกไม้สีทอง 50บาม น้ำดอกไม้เบอร์4 50บาท แรด 50บาม โชคอนันต์50บาท เขียวเสวยใหญ่100บาท โทร 0953625466

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กิ่งพันธุ์มะม่วง

นันท์นภัสพันธุ์ไม้

จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงดังนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงอกร่องทอง มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมหาชนก มะม่วงแก้วขมิ้น พันธุ์อื่นๆ สอบถาม น้ำดอกไม้มัน/ยูหวิ๋น ต่ำกว่า 100 กิ่ง ราคากิ่งละ 100 บาท 100 กิ่งขึ้นไป กิ่งละ 80 บาท 200 กิ้งขึ้นไป กิ่งละ 50 บาท 500 กิ่งขึ้นไป 35 บาท ID Line:0916976495 โทร. 0953625466

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที