ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ต้นกล้วย

ร้าน: นันท์นภัสพันธุ์ไม้ ผู้สนับสนุน

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
จำหน่ายพันธุ์กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ น้ำว้าปากช่อง50 น้ำว้ายักษ์ หอมทอง ติดต่อ ร้านอยู่ นนทบุรี ใกล้ห้างเซ็ลทรัลเวสเกต รถไฟฟ้าบางใหญ่ โทร.099-4936897 ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ผ่าตา เนื้อเยื่อ ร้านอยู่ นนทบุรี ใกล้ห้างเซ็ลทรัลเวสเกต รถไฟฟ้าบางใหญ่ โทร.099-4936897 ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
จำหน่ายกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผ่าตาผ่าหน่อ tissue culture โทร.0655351056

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
สนใจติดต่อ ร้านอยู่ นนทบุรี ใกล้ห้างเซ็ลทรัลเวสเกต รถไฟฟ้าบางใหญ่ โทร.099-4936897 ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง เรามีพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 หอมทองท่ายาง ผ่าตา และ เนื้อเยื่อ รับรองการปลอดเชื้อต้นแข็งแรงโตไว รับปรึกษาโรคตายพลายในกล้วย

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ผ่าตา ราคา 25 บาท ผลิตโดยเทคนิคปลอดเชื้อ ปลอดโรค กล้วยหอมทองท่ายาง ผ่าตา ราคา 20 บาท ต้นใหญ่แข็งแรง บริการส่ง ค่าส่งคิดตามระยะทาง www.biotechnologyfarm.com สวนมี ที่อู่ทองสพรรณบุรี บางใหญ่ นนทบุรี โทร. 0864103698

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยน้ำหว้าพันธุ์มะลิอ่อง โทร.0655351056 ลักษณะ กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ ต้น มีลำต้นสูง 3.5 เมตร เส้น ผ่าศูนย์กลางมากกว่า 15 เซนติเมตร ก้านลำต้น ด้านนอกสีเขียวอ่อน มีประดำเล็กน้อยดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับ รูปไข่ค่อนข้างป้อมม้วนงอขึ้น ปลายม้วน ด้านบนมีสีแดงอมม่วง สีนวล ด้านล่าง สีแดงเข้ม ผล เครือหนึ่งมี 7-10 หวี ๆ หนึ่ง มี 10-16 ผล ผลมีเหลี่ยมเล็กน้อย ถ้าแก่ จัดค่อนข้างกลม ผลกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 11-13 เซนติเมตร เปลือกบาง มีสีเหลืองนวล เนื้อ ขาว ไส้กลางมีสีขาว เนื้อนุ่ม มี รสหวานจัด ไม่มีเมล็ด ถิ่นที่อยู่ โครงการตามพระราชดำริ จัดตั้งโครงการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม บริเวณทุ่งทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก โดยคัดเลือก ต้นพันธุ์จากสวนกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง ของกำนัน ประภาส สิงหลักษณ์ บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจุบันเกษตรกรได้ขยายพื้นที่การปลูกกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง สำหรับอุตสาหกรรมกล้วยตาก ซึ่ง นอกจากจะดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลกแล้ว ยัง ขยายพันธุ์ไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย เช่น พิจิตร สุโขทัย เชียงใหม่ เป็นต้น ความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถให้ผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและนำ ไปทำกล้วยตาก จนเป็นอาชีพที่สำคัญอย่าง หนึ่งของชาวจังหวัดพิษณุโลก วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า การขยายพันธุ์ - วิธีปลูกกล้วย ถ้าให้ได้ผลดี ควรปลูกต้นฤดูฝน ปลูกในบริเวณที่สามารถรดน้ำได้อย่างทั่วถึง - ขุดหลุมขนาดประมาณ 50x50x50 ซม. - ผสมดินปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 50 กรัม ให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม - ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุมโดยระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย - ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากหลุมทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ดึงถุงพลาสติกออกโดยระวังอย่าให้ดินแตก - กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น คลุมดินบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง - รดน้ำให้ชุ่ม การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราการใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ต้น/ปี แบ่งใส่ 4 ครั้ง ๆ ละ 250 กรัม คือ 1. ใส่ปุ๋ยหลังปลูก 1 สัปดาห์ โดยใช้สูตร 15-15-15 2. ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 1 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15 3. ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 2 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15 4. ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 3 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 13-13-21 การตัดแต่งหน่อ หลังจากปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะมีหน่อขึ้นมารอบ ๆ โคน ตัดไปเรื่อยจนกว่าจะเริ่มออกปลี หรือหลังปลูกแล้วประมาณ 7-8 เดือน ควรมีการไว้หน่อทดแทน 1-2 หน่อ โดยหน่อที่ 1 และที่ 2 ควรมีอายุห่างกัน 4 เดือน เพื่อให้ผลกล้วยมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเลือกหน่อที่อยู่ตรงกันข้าม การขยายพันธุ์กล้วย ขยายพันธุ์โดยแยกหน่อ, ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่มา : http://ddumdee.com/product_detail.php?p_id=2

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยหอมแคระ (เราเป็นผู้รับเพาะเนื้อเยื่อไม้ ผลิตกล้าพันธุ์กล้วยเอง) มีจำหน่ายจำนวนมาก ยินดี ส่งออกพันธุ์ไม้ นันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056, มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
ต้นฉบับแห่ง เอกชนรายแรก ที่มียอดขายปีละ หลักแสนต้น นันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056 มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท ลักษณะเด่นของ 'กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50' ลักษณะเด่น คือ เครือใหญ่ น้ำหนักเครือมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม (ไม่รวมก้านเครือ) จำนวนหวีมากกว่า ๑๐ หวี จำนวนผลต่อหวี ประมาณ ๑๘ ผล ผลกล้วยใหญ่อ้วนดี น้ำหนักผลโดยเฉลี่ยประมาณ๑๔๐ กรัม/ผล ไส้กลางไม่แข็งออกสีเหลือง เนื้อแน่น เมื่อสุกมีความหวานประมาณ ๒๖ % Brix แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการดูแลรักษา เนื่องจากกล้วยเป็นไม้ผลที่ตอบสนองได้ดีกับสถาพอากาศ ดิน และปุ๋ย เป็นอย่างมาก หากการ ดูแลรักษาไม่ดี ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย สภาพพื้นที่แห้งแล้งเกินไป กล้วยพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตเพียง ๗ - ๘ หวี เท่านั้น แต่ผลยังอ้วนใหญ่ ไส้กลางไม่แข็ง เนื้อยังแน่นเหมือนเดิม ดังนั้น การนำกล้วยสายพันธุ์นี้ไปปลูกให้ได้ผลคุ้มค่าสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาที่ดีควบคู่ไปด้วย

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยหิน เพาะเนื้อเยื่อ 0864103698

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยหอมทองผ่าหน่อ บริการส่งนันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056, มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยหอมทองใต้หวัน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บริการส่ง นันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056, มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยเล็บมือนาง ติดต่อ 0815583052

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยน้ำว้า เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาด 15-30 ซม. 20-30 บาท นันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056, 088-2890789, มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

นันท์นภัสพันธุ์ไม้ | นนทบุรี ผู้สนับสนุน
กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 20-30 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งซื้อ บริการส่งถึงที่ ค่ารถตามตกลง โทร นันท์นภัสพันธุ์ไม้@บางใหญ่ จำหน่ายไม้ประดับ ทุกชนิด ไม้จัดสวนหลายชนิด ในราคาส่ง บริการรับจัดสวน และขายส่ง (โปรดตรวจสอบราคาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง) บริการส่งต้นไม้ ตามบริษัท งานอีเว้นท์ โครงการบ้านจัดสรร โครงการต่างๆ สนใจสอบถาม 0655351056, มีบริการส่ง ตกลงระยะทาง กทม. ประมาณ 500-1, 000 บาท

ติดต่อ ทิพย์ โทร. 0953625466, 0953625466

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ