ayara farm
ในร้าน ayara farm
แชร์บน facebook

พิทูเนียจำโบ้มิกส์

ayara farm

เป็นพันธุ์พิเศษ เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนได้ดี สามารถมีอายุอยู่ได้เป็นปี ให้ดอกขนาดใหญ่ สวยงาม สีสันสดใส่ เหมาะกับ โรงแรมออฟฟิตต่างๆ และอื่นๆ ใส่กระถางพลาสติก5นิ้ว มีลวดแขวน จำนวน 3 ต้นต่อกระถางขาย 65บาทต่อกระถาง ต้นจากการเพาะเมล็ดทุกต้น รับประกันต้นปอดโรค กล้าจะเพาะในถาด200หลุม ต้นละ3.50บาท สีหลากหลายสีสันครับ รับประกันไม่ใช่กิ่งชำ

ติดต่อ อายารา ฟาร์ม โทร. 056350038, 0835311188 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที