ไม้ล้อมชะอม

หมวด

แคแสด

ในร้าน ไม้ล้อมชะอม
แชร์บน facebook

แคแสด

ไม้ล้อมชะอม

แคแสด เป็นพืชพื้นเมืองของ แอฟริกาตอนใต้ หลังจากนั้นได้แพร่หลาย ไปยังส่วนต่างๆของโลก ที่มีอากาศค่อนข้างร้อน แคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ ขนาดกลางความสูงประมาณ 15-20 เมตร สารบัญ [ซ่อนสารบัญ] 1 การจำแนกทางวิทยาศาสตร์ 2 ลักษณะ 2.1 ใบ 2.2 ดอก 2.3 ผล 3 การค้นพบ 4 การขยายพันธุ์ 5 ประโยชน์ 6 เกร็ด [แก้ไข] การจำแนกทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ส่วน: Magnoliophyta ชั้น: Magnoliopsida อันดับ: Violales วงศ์: Begoniaceae สกุล: Spathodea ชนิด: S. campanulata ชื่อทวินาม Spathodea campanulata P. Beauv [แก้ไข] ลักษณะ แคแสด เป็นพืชพื้นเมืองของ แอฟริกาตอนใต้ หลังจากนั้นได้แพร่หลาย ไปยังส่วนต่างๆของโลก ที่มีอากาศค่อนข้างร้อน แคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ ขนาดกลางความสูงประมาณ 15-20 เมตร ถ้าปลูกในที่แห้งมากจะผลัดใบ แต่ไม่พร้อมกันทั้งต้น เปลือกต้นไม้เป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นรวงตามยาว เรือนยอดทรงกลมทึบ [แก้ไข] ใบ ใบประกอบ ใบย่อยออกตรงข้ามเป็นคู่ ๆ ก้านใบยาว มี 4-5 คู่ ส่วนปลายเป้นใบเดี่ยวใบรูปไข่ ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย ปลายใบแหลมและมักจะงุ้มลง เนื้อใบสากเล็กน้อย [แก้ไข] ดอก ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยมีจำนวนมาก ดอกทยอยบาน กลีบดอกสีส้มแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกยับย่น ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ ดอกออกมาราว ตุลาคม - กุมภาพันธ์ [แก้ไข] ผล แบบลักษณะคล้ายฝัก ปลายผลแหลม ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวเมล็ดเล็กแบนมีปีก การที่มีดอกตลอดทั้งปี ดังนั้นแคแสด จึงมีผลแก่อยู่เสมอมากที่แต่จะสุดในฤดูฝน คือ ประมาณเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน [แก้ไข] การค้นพบ แอฟริกาเขตร้อน และในเขตร้อนทั่วไป [แก้ไข] การขยายพันธุ์ แคแสด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ชอบที่แจ้ง แดดจัด [แก้ไข] ประโยชน์ ประโยชน์ เปลือกรักษาแผล โรคผิวหนัง แผลเรื้อรัง แก้บิด ใบและดอก ใช้พอกแผล ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ นอกจากนี้ยังสามารถนำดอกมาประกอบอาหารได้เหมือนแคบ้าน [แก้ไข] เกร็ด ต้นไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้นไม้ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้นไม้ประจำโรงเรียนชุมชนบึงบาโรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ราคา 5,000.00 บาท ติดต่อ วีรพล โทร. 0945633549, 0634061664 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที