นุ่นเซรามิค
ในร้าน นุ่นเซรามิค
แชร์บน facebook

พวงกุญแจ รหัส H0010

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 4 cm ยาวประมาณ 14 cm หนักประมาณ 21 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0009

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2 cm สูงประมาณ 2.5 cm หนักประมาณ 9 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0008

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 3 cm สูงประมาณ 1 cm หนักประมาณ 9 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0007

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2 cm สูงประมาณ 3 cm หนักประมาณ 25 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0006

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2.5 cm ยาวประมาณ 4 cm สูงประมาณ 1.3 cm หนักประมาณ 12 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

พวงกุญแจ รหัส H0005

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2.5 cm สูงประมาณ 2 cm หนักประมาณ 12 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0004

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 3 cm สูงประมาณ 1.5 cm หนักประมาณ 8 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0003

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 3.5 cm สูงประมาณ 2 cm หนักประมาณ 15 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0002

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2.5 cm ยาวประมาณ 3 cm สูงประมาณ 4 cm หนักประมาณ 75 g เหมาะสำหรับเป็นของใช้ภายในสำนักงานหรือเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พวงกุญแจ รหัส H0018

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 2 cm ยาวประมาณ 4.5 cm หนักประมาณ 20 g เหมาะสำหรับเเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ

ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

พวงกุญแจ รหัส H0017

นุ่นเซรามิค

ขนาดกว้างประมาณ 3 cm ยาวประมาณ 6 cm หนักประมาณ 30 g เหมาะสำหรับเป็นของชำร่วย ข้อกำหนด จัดส่งขั้นต่ำจำนวน 1 โหลขึ้นไปหรือคละสินค้าชนิดใดก็ได้ให้ครบตามจำนวน ค่าขนส่ง คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าจากผู้ซื้อนะคะ ดูสินค้าเพิ่มเติม http://www.ruamthaiotop.com

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ นุ่น เซรามิค โทร. 0866571334, 0866571334 จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที