บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

หมวด

ลูกขนุน

ในร้าน บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)
แชร์บน facebook

จำหน่ายลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลอ่อน ผลแก่

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

ร้านบ้านทรงภพ(กรุงเทพฯ) จำหน่ายผลขนุน ผลแก่ ผลอ่อน พันธุ์มาเลย์ มีจำนวนมาก ราคาหน้าสวน จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ลูกขนุนมาเลย์ จำหน่ายผลแก่ ผลอ่อน

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

ร้านบ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) จำหน่ายลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลแก่ ผลอ่อน จำนวนมากตัดจากสวนโดยตรง จำหน่ายปลีก และส่ง เป็นราคาหน้าสวน (เหมาทั้งสวนคิดราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จำหน่ายลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลแก่ ผลอ่อน

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

ร้านบ้านทรงภพ(กรุงเทพฯ) จำหน่ายผลขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลแก่ ผลอ่อน จำนวนมากตัดจากสวนตัวเองโดยตรง ราคาเป็นราคาหน้าสวน จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง (เหมาทั้งสวนคิดราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จำหน่ายผลขนุนมาเลย์ ปลีก และส่ง

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

ร้านบ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) มีลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ทั้งผลแก่ ผลอ่อน จำหน่ายจำนวนมาก ตัดจากสวนตัวเองโดยตรง จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง เป็นราคาหน้าสวน (เหมาทั้งสวนราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที