ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ลูกขนุน

ร้าน: บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) | กรุงเทพมหานคร
ร้านบ้านทรงภพ(กรุงเทพฯ) จำหน่ายผลขนุน ผลแก่ ผลอ่อน พันธุ์มาเลย์ มีจำนวนมาก ราคาหน้าสวน จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 ไอดีไลน์ PINYACHOTE6

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) | กรุงเทพมหานคร
ร้านบ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) จำหน่ายลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลแก่ ผลอ่อน จำนวนมากตัดจากสวนโดยตรง จำหน่ายปลีก และส่ง เป็นราคาหน้าสวน (เหมาทั้งสวนคิดราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 ไอดีไลน์ PINYACHOTE6

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) | กรุงเทพมหานคร
ร้านบ้านทรงภพ(กรุงเทพฯ) จำหน่ายผลขนุนพันธุ์มาเลย์ ผลแก่ ผลอ่อน จำนวนมากตัดจากสวนตัวเองโดยตรง ราคาเป็นราคาหน้าสวน จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง (เหมาทั้งสวนคิดราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 ไอดีไลน์ PINYACHOTE6

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) | กรุงเทพมหานคร
ร้านบ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ) มีลูกขนุนพันธุ์มาเลย์ทั้งผลแก่ ผลอ่อน จำหน่ายจำนวนมาก ตัดจากสวนตัวเองโดยตรง จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง เป็นราคาหน้าสวน (เหมาทั้งสวนราคาพิเศษ) ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 ไอดีไลน์ PINYACHOTE6

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร ไลน์


เมนูส่วนล่างของเว็บ