ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด คำมอกหลวง

ร้าน: ลพบุรีไม้ล้อม/บ่อแก้วพันธุ์ไม้

ลพบุรีไม้ล้อม/บ่อแก้วพันธุ์ไม้ | ลพบุรี
มีตั้งแต่หน้า3ขึ้น คำมอกหลวง ชื่ออื่นๆ : ไข่เน่า คำมอกช้าง ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ แสลงหอมไก๋ หอมไก๋ ชื่อสามัญ : Golden Gardenia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia sootepensis Hutch. วงศ์ : Rubiaceae ถิ่นกำเนิด : ดอยสุเทพ ประเทศไทย ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทรงพุ่มโปร่ง บริเวณโคนต้นไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ในสภาพธรรมชาติจะผลัดใบ ในสภาพสวนปลูกจะไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง ลำต้นบิดงอ เปลือกสีครีมอ่อนหรือเทา ค่อนข้างเรียบหรือหลุดลอกเป็นแผ่นบางๆ ฤดูการออกดอก : ก.ค. - มี.ค. เวลาที่ดอกหอม : หอมตลอดวัน การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด ข้อดีของพันธุ์ไม้ : ดอกส่งกลิ่นหอมนาน (ดอกร่วงแล้วก็ยังส่งกลิ่นหอม) เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ป่าจึงมีความแข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในพื้นที่สูง อุณหภูมิต่ำ (ถิ่นกำเนิด) ถึงพื้นที่ต่ำ อุณหภูมิสูง (สวนไม้หอมฯ) เป็นพันธุ์ไม้ป่าที่พบบนที่สูงปริมาณน้ำฝนไม่มาก จึงเหมาะกับพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่มากนัก ข้อแนะนำ : เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นที่เพาะจากเมล็ด ในช่วง 4-5 ปีแรก จึงจะเริ่มออกดอก ไม่มีความจำเป็นที่จะใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอก เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สูงได้ถึง 15 เมตร ระยะการปลูกห่างจากต้นไม้ชนิดอื่นอย่างน้อย 4-5 เมตร ไม่เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่น้อย คำมอกหลวงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ การเจริญเติบโตไม่รวดเร็ว การปลูกไม้ชนิดนี้จึงควรปลูกตั้งแต่ต้นยังไม่ใหญ่มาก รากแก้วไม่ขาดจึงจะได้รูปทรงที่ดูดีตามธรรมชาติ ในกรณีที่เป็นไม้ขุดล้อมมาปลูก ต้องดูแลอย่างดีและสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่และแตกใบใหม่ช้า

ติดต่อ ปฐมสิต วงศ์ชวลิต (แชมป์) โทร. 0646969363, 0646969363

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ