ไนติงเกล
ในร้าน ไนติงเกล
แชร์บน facebook

เฮลิโคเนียใบด่าง

ไนติงเกล

ชอบแดดจัด หรือปานกลาง ดอกบานนานหลายวัน ใบด่างสวยงาม ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ไม่ค่อยมีโรค หรือแมลงรบกวน

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เบริ์ดแคระ

ไนติงเกล

ก้ามปูแคระ(Dwarf Jamaican) ก้ามปูแคระ หรือเบิร์ดแคระ ชื่อ Heliconia stricta Huber ‘Dwarf Jamaican ถิ่นกำเนิด ถิ่นกำเนิดไม่ชัดเจน ปลูกมากที่ฮาวาย ฟลอริดา คอสตาริกา ต้น มีลำต้นที่แท้จริงอยู่ใต้ดิน ต้นเทียมสูง 80-100 เซนติเมตร เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ใบ เส้นกลางใบสีแดง ขอบของเส้นกลางใบทางด้านใต้ใบมีแถบสีแดงตลอดความยาวใบ ขอบใบเป็นคลื่น ขนาดใบ กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ดอก ช่อดอกตั้ง กาบรองดอก 3-5 อันเรียงสลับเป็นสองแถวในแนวตั้งระนาบเดียวกัน สีแดงอมชมพูถึงสีแดง ขอบสีเขียวและมีสีน้ำตาลแกมแดงเป็นแถบอยู่ติดกัน สันและปลายกลีบสีเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียวโคนและปลายกลีบสีขาว แกนช่อดอกสีครีมถึงสีแดง ออกดอกเกือบตลอดปี ขยายพันธุ์ แยกหน่อ สภาวะเหมาะสม - แสงแดดอ่อน – ชอบน้ำมากทนน้ำท่วมขังได้ดี This Heliconia grows in clumps to 6 ft with a spread of 5 ft. It has 6 ft long banana-like leaves. Each inflorescence has red or orange bracts edged with green. Heliconia stricta cv. Dwarf Jamaican growing only 1 to 3ft high this small sized Heliconia is suitable for a wide range of designs. Dwarf Jamaican grows well in pots and is known to tolerate variable temperatures more than other Heliconias. Blooms all year and can be planted in full sun to semi-shade. Propagation: Clump division, or rhizome. See Thai Heliconia - varieties Gallery. ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=milliontrees&date=21-03-2007&group=1&gblog=4

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที