ไนติงเกล

หมวด

พุด

ในร้าน ไนติงเกล
แชร์บน facebook

พุดแคระ

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอมมาก สีขาว ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณ Endless http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=endless9&month=14-09-2008&group=8&gblog=6

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดรักนา

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอม เมื่อเริ่มบานสีขาว เมื่อใกล้โรยสีเหลือง ใบคล้ายพุดภูเก็ตแต่เล็กกว่า กลิ่นหอมจัด

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดดาราราย

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอม หายาก ขอขอบคุณสำหรับภาพจากคุณกะได http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=4087.0

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดป่า

ไนติงเกล

โตเร็วมาก ก้านดอกสั้นกว่าพุดน้ำบุษย์ กลีบดอกแข็งกว่ากลีบของพุดน้ำบาย์ แต่กลิ่นหอมจะอ่อนกว่าพุดน้ำบุษย์ ขอขอบคุณสำหรับภาพและข้อมูลจาก คุณมิว http://mu.akitia.com/2009/02/16/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2/

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

พุดเศรษฐีบางใหญ่

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอมมาก ดอกสีขาวสะอาดตา การดูแลรักษา แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง ดิน ชอบดินร่วนซุย ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2 -.3 กิโลกรัม / ต้น ควรใส่อย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15- 15-15 อัตรา 200-300 กรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง โรคและศัตรู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี แมลง ให้ระวังพวกเพลี้ยหอย อาการ ใบสีเหลือง จะเห็นกลุ่มเพลี้ยสีขาวเกาะอยู่ตามซอกใบ หรือโคนใบ จะทำให้ใบเหี่ยวร่วงในต่อมา การป้องกัน รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก กำจัดมดที่เป็นพาหะแพร่ระบาด ด้วยยาเช่นเดียวกับการกำจัด การกำจัด ใช้ยาไซกอน, ไดอาชินอน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก ขอขอบคุณสำหรับภาพและข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wanthong&month=02-2010&date=26&group=5&gblog=4

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุด

ไนติงเกล

พุด ชื่อสามัญ Gerdenia Crape Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia jasminoides. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE พูดเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ผิวลำต้นมีสีขาวเทา แตกกิ่งก้านออกใบรอบต้น ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกเป็นคู่ตรงกันข้ามออกตามข้อของกิ่ง ลักษณะของใบเป็น รูปมนรี ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอดหรือปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-6 ดอก ซึ่งแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอก มีกลิ่นหอมสีขาว กลีบดอกซ้อนเป็นชั้น ๆ หรือเรียงเป็นชั้นเดียวแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกบานมีความโตประมาณ 2-5 เซนติเมตร ออกผลเป็นฝักรูปกระบอกแหลมโค้ง ภายในมีเมล็ดประมาณ 3-5 เมล็ด คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุดไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญ ความมั่นคง เพราะพุด หรือ พุฒ หมายถึงความเข็งแรง สมบูรณ์ คือความเจริญมั่นคง นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า จะทำให้เกิดบริสุทธิ์ เพราะดอกพุดมีสีขาวสดใสมีกลับดอกใหญ่ที่ขาวสะอาดดังนั้นแง่หนึ่งเช่นกันทั้งนี้ก็เพราะโบราณเชื่อว่าเนื้อไม้ ของพยุงเป็นไม้ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิฤทธิ์พอสมควร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพุดไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผู้ปลูกควรเป็นสภาพบุรุษเพราะซื่อพุดเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับสุภาพบุรุษนอก จากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า แก่นไม้ พุดมีลักษณะที่แข็งแกร่งจึงเปรียบเทียบความแข็งแรงเหมือนกับสุภาพบุรุษ นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ชนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านหรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะหย่างที่เหมาะ สม เพราะพุดเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่ แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง ดิน ชอบดินร่วนซุย ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2 -.3 กิโลกรัม / ต้น ควรใส่อย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200-300 กรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง การขยายพันธ์ การเพาะเมล็ด โรคและศัตรู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี แมลง เพลี้ยหอย อาการ ใบสีเหลือง จะเห็นกลุ่มเพลี้ยสีขาวเกาะอยู่ตามซอกใบ หรือโคนใบ จะทำให้ใบเหี่ยวร่วงในต่อมา การป้องกัน รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก กำจัดมดที่เป็นพาหะแพร่ระบาดด้วยยาเช่นเดียวกับการกำจัด การกำจัด ใช้ยาไซกอน, ไดอาชินอน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก ไม้ประดับ.คอม

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดน้ำ

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอมหายาก ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=maipradab&topic=5730

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดดง (หนำเลี้ยบเทียม เข็มป่า)

ไนติงเกล

มีเมล๊ดคล้ายลูกหนำเลี้บย แต่รับประทานไม่ได้นะคะ ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณ @DooPing@ http://fwmail.teenee.com/etc/16007.html

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดเวียดนาม

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอมสีขาว เลี้ยงง่าย ชอบแดดจัด ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณ @DooPing@ http://fwmail.teenee.com/etc/16007.html

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

พุดโกเมน พุดลิลลี่

ไนติงเกล

ไม้พุ่ม ดอกสวยมาก หอมด้วย ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณกะได http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=574.0

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดซ้อน

ไนติงเกล

ไม้ดอกหอมที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ดอกสีขาว กลิ่นหอมนุ่มนวล ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก คุณ :@DooPing@ http://fwmail.teenee.com/strange/14552.html

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดเศรษฐีสยาม

ไนติงเกล

ไม้จากต่างประเทศ ดอกหอมมาก สีขาว ไม่ชอบแดดจัด ขอขอบคุณสำหรับภาพจาก http://www.oknation.net/blog/warnwarn/2010/09/22/entry-2

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดภูเก็ต

ไนติงเกล

Gardenia thailandica Tirveng. คำมอกสงขลา (สงขลา) พุดป่า (ชลบุรี, เหนือ) รักนา (ใต้, ภูเก็ต) ขอขอบคุณสำหรับภาพและข้อมูลจาก Rabbitboy และคุณกะได http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=2715.0

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดจีบ

ไนติงเกล

กลีบดอกบางใส สีขาว ไม่มีกลิ่น ให้ดอกทั้งปี ชอบแดดจัด

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พุดปาปัวนิวกินี

ไนติงเกล

เป็นพุดที่น่าสะสมไว้ เนื่องจากดอกหอมมาก ดอกคล้ายพุดน้ำบุษย์ ใบคล้ายใบของพุดบูรพา(พุดใบเรียว)

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที